1553

САЩ: България има проблеми с корупция, изтезания и съдебната система

Изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение и наказания, сериозни проблеми с независимостта на съдебната система и корупция в управлението. Това са част от изводите от доклада за България на Държавния департамент на Съединените щати за правата на човека за 2023 година.

В документа се казва, че има достоверни данни за престъпления и насилие, мотивирани от антисемитизъм, както и престъпления срещу хомосексуални лица. Докладът все пак отбелязва, че правителството е предприело стъпки за идентифициране и наказване на длъжностни лица, които може да са извършили нарушения на правата на човека. Според Вашингтон обаче тези действия често са били недостатъчни. 

В документа се отбелязва, че няма съобщения за изчезвания на лица, при които да са замесени правителствени органи.  Има обаче достоверни сведения, че държавни служители са прилагали изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание и други свързани с тях злоупотреби.

Законът забранява наказанието чрез физическо страдание или унизително отношение и изисква от правоприлагащите органи да зачитат честта и достойнството на гражданите. През август Народното събрание прие поправка, която криминализира изтезанията на заподозрени в престъпления с цел изтръгване на признание. Според Държавния департамент има достоверни сведения, че затворническите и полицейските власти са подлагали задържани лица на жестоко и унизително отношение с цел извличане на информация, получаване на признание или наказване на лица, заподозрени в извършване на престъпление.

Условията в някои затвори и центрове за задържане са лоши, но НПО отбелязаха положителни промени в други. Съобщава се за пренаселеност в някои места за задържане, твърдения за корупция сред персонала на затворите, както и за неподходящи санитарни, битови и медицински условия.

Конституцията и законът забраняват произволния арест и задържане и предвиждат правото на всяко лице да оспори законността на своя арест или задържане в съда. Правителството като цяло спазва тези изисквания, но от време на време са се появявали съобщения за произволни арести и задържания, се казва в доклада.

Конституцията и законът предвиждат независима съдебна власт, но корупцията, неефективността и липсата на отчетност са сериозни проблеми, които засягат независимостта и безпристрастността на съдебната власт, смята Държавният департамент. „Независимостта на съдебната власт беше компрометирана и общественото доверие в съдебната система остана ниско, тъй като магистратите бяха податливи на политически натиск“, е записано в доклада.

Законът в България предвижда правото на справедлив и публичен съдебен процес. Съдебната система като цяло го прилага. Според организации за защита на правата на човека законът съдържа ниски стандарти за справедлив съдебен процес, което създава възможности за нарушаване на процесуалните права на адвокатите и обвиняемите.

Предвижда се и свобода на изразяване, включително за представителите на пресата и другите медии, и правителството като цяло зачита това право. Съществуват обаче правни и практически ограничения на свободата на изразяване. Корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление от страна на правителството на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите (включително фондовете на ЕС), нанесоха сериозни вреди на медийния плурализъм, смята Държавният департамент.

Свобода на изразяване. Хората като цяло се радват на възможността да критикуват правителството и да обсъждат въпроси от обществен интерес без официална репресия. Законът предвижда лишаване от свобода от една до четири години за използване и подбуждане към „реч на омразата“, определена като подбуждане към дискриминация или насилие, основано на раса, етническа принадлежност, националност, религия, сексуална ориентация, семейно положение, социален статус или увреждане. Законите, ограничаващи „речта на омразата“, се прилагат към печатните и други медии.

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?