Следвайте ни

Спиритисти викат духа на Ботев в Княжево

viber icon

Монументално литературно дело извършват група спиритисти през 1907 г. Трима мъже и една жена се събират в тогавашното софийско село Княжево и викат духа на Христо Ботев, пише "24 часа".

 

Когато сянката се появява, посветените я молят да допише недовършената поема "Хайдути".

 

Чрез ръката на медиума Д. Т-ов Ботев почва да диктува. Буква след буква, дума подир дума наяве излизат 338 стиха.

 

Това е два пъти повече от възрожденския оригинал

 

Спиритическият литературен кръжок праща текста за публикуване в столични издания. Ръкописът е придружен от паметен документ кога и как точно са извършени сеансите. (Виж карето долу.) Решена е една от големите загадки на българската класика: имало ли е втора част на "Хайдути"?

 

Поемата е отпечатана на 8 юли 1871 г. в бр. 3 на вестник "Дума на българските емигранти". Вместо подпис накрая е отбелязано "Следва".


Довършил ли е Христо Ботев поемата, чудят се изследователите? Ако го е сторил, защо не е публикувал продължението?

 

Каква е съдбата на евентуалния ръкопис?

 

Захари Стоянов се позовава на Стефан Стамболов и твърди, че втора част е съществувала. "Продължението било - пише той, - че Чавдар ходил в "широка" Русия на учение, изучил се на книга и се върнал в селото си.

 

Като видял как биели и мъчели "сюрмашта" турци и чорбаджии, той рипнал и казал майце си защо го е тя пратила да учи "книга", а не го оставила да стане хайдутин?


После това той събрал страшна дружина, издигнал кървав байрак, отишъл да пази "сюрмашта", а изедниците на кол побивал.

 

Името му се било прочуло в девет каази и в дванадесет кадалъка му се пеела песента."

 

Медиумът е чел Захари Стоянов,

 

защото спиритичният текст правилно следва горната схема. "Навярно грешката е у Стамболова", обясняват дребните разлики специалистите по призраци.

 

Тук-таме обаче прозира, че Христо Ботев плагиатства от Иван Вазов. За стиховете
Настъпи борба
ужасна, турци налитат
аслани, нападат
с Аллах и реват
критикът Бойчо Липовски отбелязва: "Излиза според нашите спиритисти, че Ботев "наистина живее" и може да се ползва от "Опълченците на Шипка".

 

Според Липовски медиумът е "беден стихоплет, комуто е дошла в главата една най-нещастна идея". Критикът анализира текста и заключава: "Пред нас стои долнопробен шантаж с името и произведението на най-любимия ни поет."

 

И други подлагат на съмнение светлия порив на спиритистите

 

Вестник "Време" например помества анонимния фейлетон "Духът на Ботева", в който е отсечено: "Нито Ботев, нито духът му са способни да разпилеят мрака от главите на авторите на тази галиматия."

 

Последния пирон в ковчега на новаторите забива литературният законодател д-р Кръстьо Кръстев. Той сочи, че "медиумът не си е дал труд да спази не само духа, но нито размера, нито езика на Ботйова..."

 

Княжевският феномен се вписва в мистичните пространства на онова време. В София функционират теософско общество с председател Софроний Ников и психическо дружество с водач Васил Граблашев.

 

Тъкмо през 1907 г. Граблашев пуска наръчника "Ръководство за добиване спиритически явления". По същото време излиза библиотека "Спиритизъм и наука". Тя предлага четива като "Защо повярвах в мистицизма?"

 

Разпространен е и български превод на "Анимизъм и спиритизъм" от руския публицист Александър Аксаков.

 

Последното издание е осъществено от Тодор Бъчваров, поклонник на всички "тайни науки". Чрез Бъчваровите списания "Родина" и "Виделина" довършената поема широко е разгласена.


"Виделина" пророкува: "Не малцина ще бъдат невярващите, не един ще се нахвърли на тази "мистификация", а най-жалното, не малцина ще останат равнодушни и ще бъдат безучастни към това знаменито събитие, небивало в литературните анали на никой народ."

 

Дописването на "Хайдути" не е уникат

 

Още в средата на XIX век някой си барон Голденщубе взема автографи от отдавна починали люде.

 

Благородникът осъществява контакт с Октавиан Август, Цицерон, Ханибал, Волтер, Русо, Дидро, Шилер.

 

На 20 ноември 1856 г. баронът вади от небитието и почерка на Александър Сергеевич Пушкин.

 

Духът на Чарлз Дикенс пък отива чак в САЩ, за да допише романа "Тайната на Едуин Друд". И тази творба като "Хайдути" остава недовършена - налага се авторът да се труди следсмъртно.

 

Медиум на Дикенс бил американецът А., по професия механик. Медиумът Д. Т-ов е чиновник. Янкито бил слабо грамотен. Българинът също не блестял с образование. Американецът бил далеч от литературата. Нашенецът - също.

 

Как би могъл А. да се равнява по гения на Чарлз Дикенс, риторично питат отвъд океана?


А как би могъл Д. Т-ов да мери ръст с Христо Ботев, пригласят им у нас?

 

Мистификацията е изключена, отсичат специалистите по духознание!

 

Заради американската връзка завистници обвиняват Д. Т-ов в епигонство.


Почитатели настояват обаче, че той обогатява книжнината ни с нов литературен метод.
Към критическия и социалистическия реализъм медиумът прибавя метода на спиритическия реализъм.

 

ПАМЕТЕН ДОКУМЕНТ

 

"Недавна ние, които се интересуваме от тайните явления, известни под името "Спиритизъм", се събрахме една вечер в с. Княжево и между другото повикахме духа на безсмъртния поет и патриот Христо Ботев, ако е възможно да напише недовършената своя песен "Хайдути".


За наше щастие духът на тоя наш великан ни изненада с появяването си и чрез ръката на един от нас (Д. Т-ов) написа следующето продължение на своята песен "Хайдути".


Целият тоя труд се свърши на два пъти - два сеанса: единият на 16/II н. г., в събота, от 9-11 часа вечерта, а другият на следующия ден - неделя, от 2-3 часа след обед.


Като Ви поднасяме това чудно явление от тъй наречените чудеса на Спиритизма, молиме Ви, поднесете го на почитаемата публика, за да се увери, че Хр. Ботев наистина живее...


Като Ви благодарим предварително, Господине редакторе, поднасяме Ви нашите почитания.

 

С. Княжево, 1907 г.
С. Д-ов, Д. Т-ов,
Т. Г-ев и П. Ш-ва."

 

Призракът на Енгелс съветва Благоев в Ямбол

 

Димитър Благоев подхожда творчески към научния комунизъм с участие в спиритическа сбирка през юли 1898 г.

 

Тогава в Ямбол се провежда Петият конгрес на БРСДП. Високият форум обсъжда съдбовен въпрос: работническа или дребнобуржоазна ще е младата партия.


Крилото на Благоев отстоява революционния характер на организацията, а хората на Янко Сакъзов са за съглашателство с капитала.

 

В тази напечена обстановка социалистите викат духа на Фридрих Енгелс и го питат какъв ще е изходът от конфликта. "Това е станало на ул. "Д. Манолова" № 28 в къщата на Васил Джинков", пише ямболската краеведка Илиана Илиева, която черпи сведения от стари съграждани.

 

Джинков е шивач и пионер на тукашното социалистическо движение. През есента на 1891 г. организира соцдружинка, а през 1894 г. създава и Работнически политически клуб.


"Той има една доста хубава библиотека, получава вестници и списания, така щото той се явява като действително читалище", хвали клуба Димитър Благоев.

 

Един ден сред книгите попада двутомникът "Анимизъм и спиритизъм" на Александър Аксаков.

 

Това съчинение пали Джинков по викането на духове

 

И когато спорът с общоделците зацикля, Васил предлага на Благоев да се консултират с някоя велика червена сянка.

 

Делегатите избират съратника на Маркс, защото Фридрих Енгелс знаел български. На стари години той се хваща да учи езика в Лондон. През 1893 г. наши социалисти му пращат списание "Социалдемократ" и Енгелс им отговаря с лозунг на кирилица: "Да живее интернационалният Социализъм!"

 

Когато призракът му щръква в Ямбол, се оказва, че не е забравил българския. Появата на Енгелс е документирана, понеже спиритистите снимали духовете. Има надежда уникалният негатив да бъде издирен. "Мисля, че стъклата още се пазят!", казва госпожа Илиева.

 

Не се знае обаче

 

какво е рекъл червеният таласъм на нашите "чучулиги",

 

както по онова време наричат левичарите.

 

Конгресът не приема резолюция за характера на организацията, не взема и решение за промени в ЦК. Правилният отговор от отвъдното е, че съдбата на партията ще се реши на Десетия конгрес през 1903 г. Тогава тесните социалисти отлюспват широките.

 

Вероятно духът на Енгелс не е могъл да се изкаже изчерпателно, защото полиция разгонва сеанса. За властта било все едно социалисти или спиритисти кроят шапка на държавния строй. "Поради подгонване от полицията спиритическият сеанс завършил с бягане през задния вход на Джинковия дом откъм реката. Наложило се да прегазят Тунджа нощно време", отбелязва Илиева.

 

Благоев прецапва течението и хуква към влака. Тунджа обаче отново се изпречва пред него. Самоотвержен другар кляка пред Дядото да го яхне. "За да стигне до железопътната гара, Димитър Благоев минал реката и на друго място - под еврейската махала, покачен на гърба на някакъв ямболия", уточнява краеведката.

 

Комунисти в единен фронт с мистична секта

 

Благоевият принос към диалектическия материализъм е използван от идните поколения борци.

 

През 1934 г. група комунисти правят единен фронт с мистична секта. Това е "Ангелска тръба", разтурена след преврата на 19 май.

 

Водачът Рангел и помощникът Кукуригов са тикнати в затвора. Тук попадат на хора.


"В затвора те се държаха много добре, възприеха нашата платформа, бориха се заедно с нас - разбира се, без да се откажат от своите смахнати идеи", атестира ги Жак Натан, известен антифашист и политикономист след 1944 г. Става академик в БАН и ректор на ВИИ "Карл Маркс", днес УНСС.

 

"Двамата сектанти заживяха в нашия колектив, подчиняваха се на общите наредби, участваха във всички наши акции, четяха комунистическа литература и живееха с надеждата, че и измежду нас ще спечелят привърженици", продължава разказа си партийният деец.

 

В един момент затворническите лидери на "Ангелска тръба" и БКП откриват, че изповядват сходна идеология. Те си стискат ръцете и изготвят програма за "единен фронт" срещу общия враг капитала.

Коментари (1)

Един анонимен

Един анонимен

28.05.2014 | 20:27

Да не правиме спиртически сеанси-да викаме духове-това е заблуда на Сатана.Не духа на Ботев ще се яви,но демон-паднал ангел-помощник на Луцифер.Господ ни съветва-Не ходете да баете и врачувате-Не харесвам това.Библията.

Отговори
0 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кой е най-добрият вариант за страната след изборите?