Следвайте ни

Родителите отсякоха: 47,4% искат присъствено обучение, само 22,2% са за онлайн

viber icon

След като чухме мнението на правителството и учителите за преминаване на децата към дистанционно обучение, е време да се даде право на глас и на третата засегната страна в лицето на родителите.

Анкета направена от асоциация "Родители"показва, че 47,4 на сто от всички участвали родители са за присъствено обучение, а 22,2 % родители са за онлайн обучение.

Идеята за преминаване към онлайн обучение за отделни етапи се подкрепя от 14,2 на сто от родителите, а 16,2 на сто са за смесена форма на обучение, комбинираща присъствено и онлайн обучение по определена схема.

Това показват данните от анкетата на асоциацията, направена онлайн от 30 октомври до 11 ноември съвместно с Института за изследвания в образованието сред родители за техните нагласи към преминаването на учениците към обучение от разстояние в онлайн среда в условията на извънредна обстановка поради кризата с COVID-19, пише 24 часа.

В допитването на доброволен принцип са се включили над 20 000 родители от цялата страна, като 38,2 на сто са от столицата, 40,7 на сто - от областни центрове, 17,9 на сто - от малки градове, и 3,2 на сто са от села. Най-активни са били родителите на ученици до 4-и клас - 53,3 на сто, а родителите на ученици в прогимназиален и гимназиален етап са разпределени относително по равно, съответно 38,7 на сто и 39,4 на сто. Преобладават мненията на родителите с висше образование - 73,5 на сто, тези със средно са 24,6 на сто, а с основно - 1,6 на сто. Бащите са 10,6 на сто от участниците, а майките - 89,4 на сто. За 97,2 на сто от участниците в анкетата езикът, който се говори в семейството, е български, за 1,2 - турски, за 0,8 на сто - ромски.

Най-много привърженици на присъствено обучение за всички ученици има сред родителите от селата и малките градове, където повече от половината участници са избрали тази опция - съответно 54,6 на сто и 53,8 на сто. В областните градове и столицата, където са концентрирани големите училища, този процент намалява - на 49,8 на сто и 41,3 на сто.

Привържениците на идеята за преминаване към онлайн обучение на всички ученици вариациите в зависимост от населеното място са по-малки - от 20,1 на сто сред родителите от областните центрове, до 24,1 на сто в столицата.

Смесената форма на обучение (присъствено и онлайн обучение по определена схема) се подкрепя най-много в столицата /17,6 на сто/, като при по-малките населени намалява и техният процент - 16,8 на сто в областните центрове, 12,6 на сто в малките градове и 11,9 на сто в селата.

Разпределението на предпочитанията на родителите към присъствена или онлайн форма на обучение се влияе и от възрастта на детето. Най-голяма подкрепа за присъствената форма има сред родителите на деца в начален етап - 52,8 на сто, а най-малка - сред родителите на гимназистите: 43,6 на сто от тях искат всички ученици да останат в училище.

Един от петима родители на деца в начален етап смята, че всички ученици трябва да преминат към онлайн обучение, като в прогимназиален етап този процент нараства до 23,7 на сто, а в гимназията е 22,3 на сто. Предпочитанията към смесена форма на обучение нарастват с възрастта на учениците - сред родителите в начален етап това е добро решение за 12,7 на сто, в среден етап - за 17 на сто, а в горен - за 20,3 на сто.

Приоритетът "Осигуряване на качествено образование" е най-силно застъпен сред родителите на ученици в начален етап (50,8 на сто) и сред тези, които живеят в областни центрове (51,6 на сто).

"Запазване здравето на децата" е относително равномерно разпределен сред различните възрасти, като за този приоритет най-загрижени са в селата (42,5 на сто), а относително най-малко тежест той има в столицата - 25,1 на сто.

Другият водещ здравен приоритет, "Ограничаването на разпространението на заразата", е по-популярен сред родителите от столицата (33,5 на сто) в сравнение с родителите от малките градове (26,1 на сто) и селата (27,2 на сто). Този приоритет е по-важен според родителите на ученици в гимназиален етап (32,7 на сто), отколкото в начален (25,9 на сто).

"Социализацията на децата в училище" има по-голямо значение за родителите на ученици в начален етап (21 на сто), отколкото за останалите (16 на сто) и за родителите от столицата и областните центрове - съответно 19,6 на сто и 18 на сто, отколкото за тези от малките градове и селата - съответно 14 на сто и 12,9 на сто.

Загрижеността за "Заетостта на родителите" е относително равномерно разпределена в различните типове населени места, но чувствително натежава сред приоритетите на родителите на ученици в начален етап (12,3 на сто) спрямо родителите на ученици в прогимназиален (5,9 на сто) и гимназиален (3,9 на сто).

Най-големите предизвикателства пред обучението в електронна среда от разстояние според родителите са:

- "Затрудненията на детето ми да усвоява учебния материал в същата степен като при присъственото обучение" - 47,9 на ст;

- "Мотивацията и ангажираността на детето ми с учебния процес от разстояние" - 38,5 на сто, "Взаимодействието между учители и ученици" - 37 на сто;

- "Възможностите на детето ми да общува със съучениците си" - 34,6 на сто;

- "Натоварването на родителите с отговорността за ученето на децата" - 33,3 на сто;

- "Техническите проблеми, свързани с използваните електронни платформи" - 29,9 на сто;

- "Възможностите на учителите да организират ефективен учебен процес от разстояние" - 28,8 на сто.

Данните от проучването показват, че родителските нагласи спрямо преминаването към обучение от разстояние в онлайн среда варират значително в зависимост от възрастта на детето, населеното място, в което живее семейството, ценностните приоритети на родителите и редица допълнителни фактори, така че е невъзможно да се изведе едно единствено решение, което да е удовлетворително за всички родители. Това налага необходимостта от гъвкав подход, основан на локални решения, съобразно конкретната ситуация на различните училища, посочват от асоциация "Родители"

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли новите мерки срещу коронавируса у нас?