Следвайте ни

Проф. д-р Карен Джамбазов бе преизбран за шеф на УМБАЛ "Св. Георги"

Хасковлията остава начело на най-голямото лечебно заведение в България за още 5 години след спечелен конкурс

viber icon
ПЛОВДИВ, Екип на Марица

Проф. д-р Карен Джамбазов ще продължи да ръководи УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив, след като спечели конкурс на здравното министерство. Хасковлията получава нов 5-годишен мандат като шеф на най-голямата болница в България.  Професор Джамбазов застана начело на УМБАЛ за пръв път през юни 2010 г. Тогава Университетска болница бе в много тежко финансово състояние - с десетки милиони левове дългове към доставчици и за заплати.
През годините бяха стартирани много проекти, с които бяха реализирани инвестиции общо за над 70 милиона лева. Те наредиха лечебното заведение сред водещите в страната.

Професорът е завършил Немската гимназия в Хасково през 1983 г. Възпитаник е на Медицински университет - Пловдив, където е приет през 1985 г. Дипломира се през 1991 г. с професионална квалификация „Магистър“ - лекар. По време на следването си е награждаван от Комитета за наука и висше образование със златна значка „За отлично учение”. От 1991 г. до 1995 г. получава образователно-квалификационна степен „Специалист по ушно-носно-гърлени болести“ в Катедрата по УНГ болести при МУ - Пловдив, където започва работа като асистент също през 1991 г. В периода 1996 - 2000 г. заема позицията на старши асистент. От март 2000 г. до юли 2006 г. работи в Клиниката по ушно-носно-гърлени болести на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД като главен асистент и старши ординатор.

Получава научна степен „Доктор по медицина” през 2001 г., а от 2006 г. е доцент към Катедрата. Научния му принос в областта е въвеждането на уникалните за България интервенции микроендоскопска пансинусотомия, ендоназална дакриоцисториностомия и ендоназална пластика на дурата.

От октомври 2006 г. като доцент в Медицински университет - Пловдив обучава студенти и специализанти по „Обща медицина”, изнася лекционни курсове и води упражнения по специалностите „Дентална медицина” и „Медицина”.

През 2009 г. завършва второто си висше образование с като "Магистър по здравен мениджмънт”. През февруари 2012 г. придобива академичната длъжност „Професор” в катедрата по УНГ болести при МУ - Пловдив. А от май 2014 г. е и Ръководител на катедрата по УНГ болести при МУ - Пловдив.

Специализирал е многократно в Германия в областта на УНГ болестите и хирургията на глава и шия. Повишавал е квалификацията си в клиники в Германия, Австрия и Италия. За пръв път в България въвежда микроендоскопската пансинусотомия, ендоназална дакриоцисториностомия и ендоназална пластика на дурата.

От юли 2014 година е национален консултант е по УНГ болести към Министерство на здравеопазването. През 2009 г. е избран за почетен гражданин на Пловдив. Владее писмено и говоримо немски, английски и руски език.

През 2016 г. получи приза „Мениджър на годината“ от наградите на Българския лекарски съюз за 2016 г. Отличието му бе присъдено заради предприетите от него успешни мерки за справяне с тежкото финансово състояние, в което е била поставена болницата през 2010 г.

Проф. д-р Карен Джамбазов и екипът му встъпват в управление на УМБАЛ „Свети Георги“ в края на юни 2010 г. Сред по-сериозните проблеми, с които се сблъскват, са неразплатените задължения за работни заплати към персонала, поради което е съществувала заплаха от напускане на кадри и спиране на дейността на болницата. Просрочените задължения към доставчици тогава са били в размер на над 17 млн. лева. Към днешна дата те са намалени наполовина, като същевременно с това болницата обновява структурата си, поддържа трето ниво на компетентност, изплаща редовно заплатите на персонала и се разплаща с доставчиците си в регламентирания от закона срок.

През последните 6 години ключовата формула за оптимизиране на дейността на УМБАЛ „Свети Георги“ и устойчивото развитие е: „Непрекъснато адаптиране към новите условия и усъвършенстване на системите за управление и контрол на всички процеси в болницата.“. Вследствие на всички предприети мерки и мероприятия, още през 2011 година лечебното заведение отчита рязко увеличение на броя на клиниките и отделенията с положителен финансов резултат. Ако през 2010 г. печелившите звена са били само 11, през 2011 г. те вече са 22 от общо 35 клиники и отделения, а днес техният брой достига 32. През 2015 г. дружеството вече успява да излезе от състоянието си на декапитализация, а общият размер на печалбата за последните 4 години е близо 10 млн. лева.

УМБАЛ „Свети Георги“ привлича значителни средства и чрез безвъзмеЗдна финансова подкрепа по оперативни програми на Европейския съюз и други международни фондове - за инвестиции в подобряване състоянието на материално-техническата база, повишаване на капацитета и базовите възможности на болницата, и повишаване квалификацията на персонала. За целта успешно са подготвени и реализирани много проекти на стойност над 31 млн. лв.

От 2010 до 2015 г. направените инвестиции в дълготрайни материални активи (ДМА) са общо в размер на над 39,5 млн. лв. Капиталовата субсидия от МЗ за същия период е в размер на малко над 2,8 млн. лв./Марица.бг

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?