71

Защо BG-ALERT не действа при земетресения

Не разчитайте на BG-ALERT да сигнализира при земетресения. Системата за предупреждение на населението в случай на опасни събития не уведомява за трусове. BG-ALERT ще накара мобилните телефони на българите да пищят само когато е „е налична достоверна информация за събития, застрашаващи живота и здравето на населението, и имуществото им“, изрично посочват  на сайта. За пример са изброени следните ситуации:

Природни явления

Биологични и химически инциденти или аварии;

Ядрена или радиационна авария;

Промишлени инциденти;

Транспортни произшествия;


Наредбата за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT  за разпространение на съобщения за предупреждения на населението пък допълва с още детайлна информация. Системата ще се задейства при:

1. Природни бедствия – наводнение, пожар, свлачище, лавина, вулканична дейност, екстремни метеорологични явления (гръмотевична буря, градушка, обилен/интензивен валеж/снеговалеж, силен вятър, гъста мъгла, поледица); 

  2. Причинено от човека бедствие или извънредна ситуация, вследствие на авария, инцидент, тежко транспортно произшествие или терористичен акт, свързани с пожар, взрив и/или разпространение и замърсяване на околната среда с опасни токсични химически, биологически или радиоактивни вещества и субстанции; 

3. Обявени за общодържавно издирване малолетни и непълнолетни лица, за които може да се предположи, че животът и/или здравето им са в опасност

 4. Обявени за общодържавно издирване лица, за които се предполага, че са изпаднали или могат да изпаднат в положение, поставящо в риск живота и/или здравето им.

Още снощи, при първия трус в 20:24 часа, част от пловдивчани получиха известия на мобилните си телефони за епицентъра на земетресението и магнитута му, а други – не. Те обаче бяха от Android Earthquake Alert System. 

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?