1553

Заради Шенген: Регистър на бежанците у нас и специални условия за закрила

Предложения за промени в Закона за убежището и бежанците, свързани с приемането на България в Шенген, са публикувани на Портала за обществени консултации към Министерския съвет. Вносител на предложенията е председателят на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) Мариана Тошева.

Те са адресирани до правителството и са аргументирано с необходимостта от прецизиране на текстове в съответствие с европейското законодателство, както и оптимизиране на процедурата за предоставяне на международна закрила чрез отстраняване на несъвършенства в отделни текстове.

Основната цел на настоящия законопроект е да въведе препоръките на Европейската комисия за преодоляване на пречките пред присъединяването на България към Шенгенското пространство като оптимизира производството за международна закрила и по-специално чрез прецизиране на основанията и правилата на провеждане на ускореното производство, пише в мотивите на предложението за промени.

Друга цел, записана в мотивите, е да се осигури въвеждането в действие на временната закрила в България и упражняването на гарантираните от закона права на гражданите, които се ползват от нея. Въвежда се възможност за подаване на заявление от чужденец за прекратяване на ползването на предоставената му временна закрила.

С проекта се цели укрепване на правните гаранции за защита на правата на непридружените деца, търсещи или получили закрила, чрез допълване и прецизиране на правомощията на особените представителите от Националното бюро за правна помощ. Цел на проекта е и „въвеждането на понятие за „разделено дете“ и придружаващите го лица съгласно българския обичай“, пише още в мотивите. 

Цели се също уреждане на възможност за подаване на индивидуална молба за предоставяне на хуманитарен статут от разселени граждани при действието на временната закрила, както и опростени правила за разглеждането и съгласуването на тези молби. С проекта се предлага да бъде въведена възможността регистрационната карта да удостоверява самоличността на чужденеца в случаите, когато тя е безспорно установена въз основа на валиден национален документ за самоличност, издаден от официалните власти в страната на произход. Създава се също законова предпоставка за приемане от Министерския съвет на наредба за оценката и установяването на възраст.

Проектът предвижда  да бъде въведено и задължение на ДАБ да създаде и поддържа единен регистър за чужденците, търсещи или получили закрила на територията на България.

Посочената дата за приключване на общественото обсъждане е 4 февруари т.г.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?