71

За пръв път у нас: Такса “водомер” за собственици на празни жилища ГРАФИКА

 

Регионалното министерство е на път да въведе първата в България такса, която силно ще удари собствениците на необитаеми жилища.

В проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, който е пуснат за обществено обсъждане, се предвижда съвсем нов начин за определяне на цената на водата.

Вместо досегашните три услуги - довеждане, отвеждане и пречистване на водата, които са изписани на всяка сметка (виж инфографиката), се прави двукомпонентна тарифа и хората вече ще плащат твърда такса и променлива стойност, която ще зависи от конкретното потребление.

   
Подробностите не са описани в самия проект, тъй като ще са предмет на специална наредба, пише “24 часа”. Според вестника е имало спорове сред авторите на проекта за закон как да бъде наречена таксата и каква част от общата стойност да е, но окончателно решение се чака, когато излезе наредбата. Има вероятност да я нарекат такса “водомер”и да е приблизително половината от сегашните сметки. Съответно цената на самата вода ще трябва да се намали, за да може крайната стойност да не скочи изведнъж с много.

Експерти дават следния пример - ако човек има няколко жилища, но част от тях не са обитаеми, не дължи нищо на ВиК дружеството за местата, където няма консумация.

По новите правила ще трябва да се плаща такса за всички жилища и отделно сметка за потребената вода в жилището, което се обитава. Причината - в празните имоти също има инсталация за вода и канализация, които трябва да се поддържат.

В България няма официална статистика колко са пустеещите жилища. Преди време “24 часа” направи опит да ги пресметне, но дори и най-консервативните изчисления показаха, че около една трета в столицата са необитаеми, което прави около 251 000.

В тях не живее собственик, негови роднини или наемател. Въвеждането на новата тарифа обаче ще удари и хората с имоти в малки и обезлюдяващи се селища, каквито у нас има много.

Проектът на воден закон предвижда и нов орган, който да регулира цените на водата и дейността на ВиК фирмите. Сега това се прави от Комисията за енергийно и водно регулиране, а занапред – от Комисия за водно регулиране.

Идеята се появи още преди 5 г., когато бе написан първият проект за нов воден закон, както и в следващите му варианти, които все не могат да стигнат до парламента и да бъдат гласувани.

Поредният проект пък прави опит да въведе т.нар. водни помощи за бедните – идея, която също се появи преди 5 години.

Тя гласи, че социалнослаби граждани ще получават безплатно до 1,5 кубика студена вода месечно и ще плащат само за консумираното над това количество.

Редът за отпускане на водните помощи е същият като за енергийните – онези, които отговарят на условията, подават молба пред местната социална служба и ако бъдат одобрени, бюджетът ще плаща в продължение на 12 месеца на местното ВиК по 1,5 кубика вода за всеки член от семейството.

Така социално слабите ще получават сметка, в която тези 1,5 кубика са сторнирани. Ако след една година продължават да отговарят на условията, пак подават молба и продължават да получават водна помощ още 12 месеца.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?