2374

Водата, без която не можем

Водата е най-голямото и ценно богатство на планетата. Именно в нея преди милиони години е възникнал животът. Районът на Пловдив е облагодетелстван с богати водни ресурси, което не означава, че не трябва да пестим ценната течност. 

Водната система се състои от различни компоненти, като всеки един е подложен на риск заради вредното въздействие на човешките дейности.

Кои са те и как да ги опазим?

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

През територията на община Пловдив преминава Марица - най-пълноводната река в България. В урбанизираната зона по-голямата част от реката е коригирана - двата бряга са облицовани и оформят коритното. За да се осигурява нормалната водопропускливост, коритото на реката регулярно трябва да се почиства от дървесна и храстова растителност. Това предпазва града от наводнения. За недопускане намаляване проводимостта на реката е необходимо да се спазват следните дейности, които влияят в значителна степен върху унищожителната сила на водата:

- Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в речното легло;

- Не поставяйте незаконни постройки, огради, не складирайте материали и други в границите на речното легло; 

- Не поставяйте баражи, подприщващи съоръжения и прагове без съответното разрешително;

- Не разрушавайте диги, корекции на река Марица, дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения;

- Не нарушавайте крайречната растителност.

ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Подземните води в района на община Пловдив са основен източник на водоснабдяване и напояване. Изградени са множество сондажни кладенци и поливни системи, които допринасят за създаване на оптимални условия за развитие на дървета, храсти и тревни площи. Не депонирайте земни маси и строителни отпадъци в експлоатационната колона на сондажните кладенци и не въвеждайте опасни вещества в тях. Не увреждайте питейни фонтанки и фонтани публична общинска собственост. Те са част от градския дизайн, която носи прохлада.

ИНДУСТРИЯТА

Много предприятия все още ползват питейни води за промишлени нужди. Потърсете решения със собствени водоизточници или чрез използването на оборотни води. Модерните технологии водят до намаляване на разхода на вода. Пречиствателните съоръжения пазят екологичното равновесие.

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Капковото напояване доставя необходимата влага директно в кореновата система. Тя пести време, ​вода и пари. Направете всичко възможно да ограничите използването на големи количества торове и пестициди, които замърсяват питейните водоизточници и ограничават вашите възможности да ги използвате.

Как да пестим водата в дома си

1. Проверявайте за скрити загуби на вода чрез водомерите!

2. Проверявайте за загуби на вода от тоалетното казанче! За целта може да се използва оцветител на водата в него.

3. Не използвайте тоалетната като кошче за дребни отпадъци, с което могат да се спестят до 20 литра вода на ден.

4. Изключвайте батерията по време на сапунисване на тялото при използване на душ.

5. Спирайте водата по време на миенето на зъбите.

6. Използвайте пералнята за дрехи и миялната машина за кухненски съдове само при пълното ѝ зареждане.

7. Когато миете чинии на ръка, не оставяйте в мивката да тече постоянно вода за изплакване.

8. Не охлаждайте напитки с течаща чешмяна вода.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои партии и коалиции може да сформират правителство след вота на 2 април?