2374

ВАС отмени незаконното изискване издаване на разрешително за водовземане

Върховният административен съд отмени текстове от Наредбата за ползването на повърхностните води, приета от Министерски съвет на 23 март миналата година, които задължават собствениците на ВЕЦ-ове да представят документ за учредено право на строеж при издаване на разрешително за водовземане. Те бяха атакувани пред съда от Асоциация„Хидроенергия“ - асоциация на стратегическите  инвеститори в производството на енергия от водноелектрически централи в България“.

Върховните магистрати приемат, че има противоречие с нормативен акт от по-висока степен – Закона за водите. Атакуваните разпоредби от Наредбата, изискват представяне на документ за учредено право на строеж за издаване на разрешително за водовземане и за изменение и/или продължаване на разрешителното за ВЕЦ. Законът за водите обаче не съдържа такова изискване нито в хипотезата на издаване на разрешително, нито в хипотезите на изменение и продължаване на разрешителното. Хипотезите на издаване, изменение и продължаване на разрешителното са регламентирани в Закона за водите, като в нито една от тях законодателят не предвижда представяне на документ за учредено право на строеж.

Въведеното с наредбата изискване за представяне на документ, удостоверяващ учредено право на строеж към момента на подаване на заявлението за издаване на разрешителното, не само противоречи на Закона за водите, но и представлява необоснована административна и финансова тежест за заявителя, тъй като изпълнението му може да доведе до хипотеза, в която заявителят е придобил право на строеж, но впоследствие му е отказано издаването на разрешително по Закона за водите.

Друга обжалвана разпоредба от наредбата, изисква представяне на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация, когато заявлението е за продължаване на разрешително. Уредбата на продължаване на разрешителното е регламентирана в Закона за водите и не съдържа такова изискване. Поставеното изискване не само противоречи на Закона за водите, но при определени хипотези би било обективно неизпълнимо.

Постановеното от ВАС решение по безспорен начин прекратява непрофесионалните дискусии в общественото пространство относно работата на водноелектрическия сектор, който осигурява на българските граждани сигурна, устойчива, чиста и достъпна енергия. 

Както многократно асоциация „Хидроенергия“ пояснява, отчитайки значението на водната енергия за обществения интерес и в условията на изключително ускорен ръст на цените на въглеродните емисии и електроенергията, България не може да допусне спирането на работещи електроцентрали, които са гръбнакът на възобновяемия сектор и представляват най-евтиният ресурс в страната.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?