44

Важно! Изтича срокът за деклариране на доходите в НАП

Националната агенция по приходите (НАП) изпраща имейли или се обажда по телефона на физическите лица, за които има информация, че дължат данъци за 2023 година, съобщава Националната агенция за приходите. Напомнянията са насочени към лицата, за които има данни, че през 2023 година са получили хонорари, земеделски субсидии, суми от наложени платежи от продажби в интернет и други. Данъците се плащат в срок до 30 април.

Данните са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации, като информацията за вида на получените доходи е отразена в съответните приложения. Преди да бъдат подписани и подадени, предварително попълнените данни е хубаво да се прегледат, допълнят и коригират при необходимост, както и да се прецени дали доходите, вписани в декларацията, са облагаеми или необлагаеми, препоръчват от приходната агенция, пише cross.bg. Облагаемите доходи подлежат на деклариране, а необлагаемите, каквито например са доходите от продажба на лични вещи, могат да се обявят пред НАП по желание.

Електронната услуга за подаване на годишна данъчна декларация е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на приходната агенция. Лицата, които не разполагат с ПИК, могат да го получат за минути и безплатно във всеки един офис на НАП.

При неподаване на декларация или наплащане на дължимия данък гражданите подлежат на санкции.

Най-важните стъпки при подаване на данъчна декларация 

Декларирате доходи по трудови и граждански договори (хонорари), от дейност като едноличен търговец, земеделски стопанин, от авторство, лицензи, занаяти, свободни професии, наеми, лихви, продажба на имущество, облагаеми обезщетения, дивиденти и дялове от чужбина и др., посочват от НАП. 

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи от физически лица, които не извършват дейност като търговци, можете да подавате: 

по електронен път с КЕП или ПИК в портала за електронни услуги на НАП, (подаването по електронен път е задължително за самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО);

на хартиен носител в компетентния офис на ТД на НАП по постоянен адрес, по пощата или в пощенски станции без автоматично зареждане на данни.

В декларациите, подадени в периода 10 януари - 1 март по електронен път, данните, предоставени от платците на доходи, не се зареждат автоматично. Това налага физическото лице - задължено да подава годишна данъчна декларация, да набави самостоятелно информация за придобитите доходи, с цел коректно попълване на декларацията. 

В този случай преди да подадете годишната данъчна декларация, трябва да направите справки и да подготвите информацията от следните документи:

сметки за изплатени суми за доходи от друга стопанска дейност (граждански договори, авторски възнаграждения и др.) и за доходи от наем. Издават се задължително от платеца на дохода и не се прилагат към декларацията;

служебни бележки за доходи от трудови правоотношения, от друга стопанска дейност (доходи от граждански договори, авторски възнаграждения и др.) наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други източници. Издават се от платците на доходите, когато те са предприятия или самоосигуряващи се лица, само по желание на физическите лица и не се прилагат към декларацията;

ако не сте самоосигуряващо се лице и подавате декларацията в офис на НАП или по пощата, изтеглете, разпечатайте и попълнете всички необходими приложения и декларации от списъка с образци на страницата на НАП. Вижте полезни Формуляри. 

Когато физическо лице подава годишна данъчна декларация с персонален идентификационен код или електронен подпис след началото на март, тя ще бъде попълнена автоматично и няма да е необходимо да се прилагат служебни бележки за доходите. В годишната данъчна декларация можете да видите информация за доходите си от трудов договор, хонорари и възнаграждения по граждански договори и други доходи платени от предприятия и самоосигуряващи се лица, като ще имате възможност да прегледате данните, да ги коригирате и/или допълните. 

Ако сте лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, избрал да се облага като едноличен търговец, преди да попълните годишната си данъчна декларация направете преглед дали правилно са формирани счетоводния финансов резултат и данъчния финансовия резултат.

Ако не сте самоосигуряващо се лице можете да подадете декларацията в офис на НАП или по пощата, като я изтеглите, разпечатате и попълните всички необходими приложения от списъка с образци на страницата на НАП.

Ако за декларацията използвате приложението за попълване с бар код следва да го изтеглите, попълните и подадете по един от описаните начини за подаване.

Подаване на декларацията

с електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) през Портала за е-услуги на НАП.

Самоосигуряващите се лица (по смисъла на КСО) подават годишната си данъчна декларация само по електронен път

с баркод - изтеглете и попълнете Декларация с баркод за доходите на физическите лица;

в офис на НАП;

по пощата;

в пощенските станции. 

Срок за подаване

От 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

От 1 март до 30 юни - за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, които са избрали този ред на облагане. 

След подаване на декларацията ще получите разписка с входящ номер в зависимост от начина на подаване:

през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК и електронен подпис

по имейл при подаване с електронен подпис;

в офис на НАП при подаване на място;

по пощата, при подаване по пощата;

в пощенските станции

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
0 коментара

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?