46

С колко процента скачат различните пенсии от 1 октомври? Вижте увеличението

Новото преизчисление на пенсиите от 1 октомври ще доведе до увеличение със средно 136 лв. на парите на 717 700 души, или 35% от всички пенсионери. Приблизително 89,3% от тях ще бъдат пенсии за стаж и възраст, пише economynews.bg.

Според новата формула средномесечният осигурителен доход за страната при отпускането на пенсията се умножава по индивидуалния коефициент на човека.

За пенсиите, отпуснати до 31 декември 2007 г., се взема предвид средномесечният осигурителен доход за 2007 г. - 398,17 лв. Причината е, че през 2007-а пенсиите бяха преизчислени за последно с осигурителния доход

Сега се вземат предвид продължителността на осигурителния стаж към 30 септември 2022 г., както и тежестта на една година стаж. Така определеният размер се увеличава с процент за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията. Той ще е равен или на средния осигурителен доход за страната, или инфлацията - според това кой процент е по-висок.

За всички години след 2008-а средният доход дава по-голям процент. Единственото изключение е през 2010 г., когато доходът е нараснал с 2,8%, а инфлацията е била 3%.

Ако пенсията е отпусната през 2008 г., ще се прилага увеличение за периода от 2009 до 2022 г. Това ще донесе увеличение от 194,3%, показват изчисленията. С всяка следваща година този процент ще намалява.

Ето промяната по години:

При пенсия, отпусната през 2009 г. , увеличението ще е 134,1%

При пенсия, отпусната през 2010 г., увеличението ще е 111,2%

При пенсия, отпусната през 2011 г., увеличението ще е 105%

При пенсия, отпусната през 2012 г. , увеличението ще е 96,8%

При пенсия, отпусната през 2013 г., увеличението ще е 89,2%

При пенсия, отпусната през 2014 г., увеличението ще е 80,2%

При пенсия, отпусната през 2015 г., увеличението ще е 71,1%

При пенсия, отпусната през 2016 г., увеличението ще е 61%

При пенсия, отпусната през 2017 г., увеличението ще е 51,8%

При пенсия, отпусната през 2018 г., увеличението ще е 42,3%

При пенсия, отпусната през 2019 г., увеличението ще е 31,4 %

При пенсия, отпусната през 2020 г. ,увеличението ще е 18,5%

При пенсия, отпусната през 2021 г. ,увеличението ще е 9,3%

При пенсия, отпусната през 2022 г., увеличението ще е 0%

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
11 коментара
Яни

Яни

30.07.2022 | 15:17

Ама то 1 октомври ще Е преди новите избори - ТА ВСЕКИ ЩЕ ВИДИ ОТКЪДЕ ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО.

Отговори
2 0
с.т.

с.т.

30.07.2022 | 15:12

Ама нищо не е ясно, освен това че ще е кьор фишек!

Отговори
1 0
ГХГ

ГХГ

13.07.2022 | 13:16

Националният осигурителен институт (НОИ) желае да поясни, че сочените в редица публикации напоследък десетки и стотици проценти на нарастване на пенсиите от 1 октомври т.г. в сравнение със септемврийските пенсии не отговарят на истината. Увеличението на пенсиите от 194,3% за пенсиите, отпуснати преди 2008 г. до 9,3% за тези, отпуснати през 2021 г., се отнасят към базов и условен размер, ползван единствено за целите на преизчисляването като междинна стъпка в изчисленията – именно той ще нарасне в посочените рамки. Такова уточнение липсва в публикациите, поради което от тях погрешно се разбира, че лицата ще получат въпросните проценти на нарастване върху размера на септемврийската си пенсия, което не е вярно, създава нереално високи очаквания и съответно ще доведе до разочарование след 1 октомври 2022 г., дължащо се на подвеждащата медийна информация. Ето защо за пореден път НОИ предлага детайлно разяснение. Преизчисляването на пенсиите, свързани с трудова дейност, в сила от 1 октомври т.г., се извършва на две стъпки. На първо място се определя въпросният условен базисен размер, на който се стъпва, за да може при втората стъпка да се дадат процентите на увеличение по новия механизъм. Той наподобява механизма на осъвременяване по швейцарското правило, но в модифициран вариант. Този стартов базисен размер се определя към годината на отпускане на пенсията, като е предвидено изключение за пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. Този условен размер на пенсията се определя, като: 1) средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножава с 2) индивидуалния коефициент, с 3) броя на годините и месеците осигурителен стаж на пенсионера, и с 4) съответната тежест на осигурителния стаж – към годината на отпускане. По-конкретно: 1) Трудовите пенсии по принцип се изчисляват на базата на средномесечния осигурителен доход за 12 месеца, предхождащи отпускането ѝ. Особеността при пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. (преди 2008 г.) е това, че за тях се взема фиксиран доход от 398,17 лева, който е средномесечният осигурителен доход за 2007 г. , като с него се образува условният, базисен размер на пенсията за целите на преизчисляването. 2) и 3) Индивидуалният коефициент и продължителността на осигурителния стаж на лицето участват при преизчисляването с последните им, актуални стойности, които те имат към 30 септември 2022 г. 4) Относно тежестта, която се прилага за годините и месеците осигурителен стаж – с новата разпоредба законодателят е казал, че преизчисляването се прави с процента, който е бил определен за годината, в която е отпусната пенсията – колкото е била тежестта на стажа при отпускането ѝ, такъв процент се използва и при преизчисляването от 1 октомври. До 01.04.2009 г. всяка година осигурителен стаж се умножава по 1 на сто, а от тази дата процентът става 1,1. От 1 януари 2017 г. тежестта на всяка година осигурителен стаж нараства на 1,126 на сто, от 1 януари 2018 г. – на 1,169 на сто, от 1 януари 2019 г. до 24.12.2021 г. тя е 1,2 на сто, а от 25.12.2021 г. – 1,35 на сто за годините осигурителен стаж без превръщане, като тежестта от 1,2 на сто се запазва за разликата до общата продължителност на зачетения осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд. За всеки месец осигурителен стаж се прилага пропорционална част от съответния процент. Така полученият стартов размер се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от следните два: -процента на нарастване на осигурителния доход през предходната календарна година или -процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Следователно, изчислява се стартов размер на пенсията и като втора стъпка той се осъвременява с процент за всяка година след годината на отпускането. Ако пенсията е отпусната преди 2008 г., така изчисленият размер следва да се увеличи първо за 2009 г. с процента за предходната 2008 г., както и за всяка календарна година след това с процентите за предходната година, докато се приложи последният - за 2021 г. Съответно, ако пенсията е отпусната, например през 2015 г., изчисленият условен размер следва да се увеличи първо за 2016 г. с процента за предходната 2015 г., а след това с процентите за всяка следваща година до 2021 г., вкл. Накрая, след прилагането на този механизъм, който може да бъде определен като модифицирано швейцарско правило за осъвременяване на пенсиите, се получава размерът на пенсията от 01.10.2022 г. Този размер задължително се сравнява с размера на пенсията за предходния месец септември и когато преизчисленият размер на пенсията и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер. От октомври т.г. над 715 000 пенсионери ще получат увеличение на пенсията си. Очаква се средната пенсия да достигне 722 лв., но механизмът категорично не предполага увеличение от десетки и стотици проценти в сравнение с размера на пенсиите от септември 2022 г. Като цяло, промените, влизащи в сила от 1 юли и 1 октомври 2022 г., водят до нарастване броя на пенсиите, получавани в действителен размер. Това означава намаляване на броя на пенсиите, определени на минимален размер, и увеличаване броя на пенсиите, чийто размер не е ограничен на максималния, като промените от 1 октомври 2022 г. ще доведат до увеличаване на размерите предимно на пенсиите, отпуснати по-назад във времето. /Бел. ред/ Данните по-долу, които получиха публичност, не трябва да се имат предвид, като реални пенсионните промени. При пенсия, отпусната през 2009 г. , увеличението ще е 134,1% При пенсия, отпусната през 2010 г., увеличението ще е 111,2% При пенсия, отпусната през 2011 г., увеличението ще е 105% При пенсия, отпусната през 2012 г. , увеличението ще е 96,8% При пенсия, отпусната през 2013 г., увеличението ще е 89,2% При пенсия, отпусната през 2014 г., увеличението ще е 80,2% При пенсия, отпусната през 2015 г., увеличението ще е 71,1% При пенсия, отпусната през 2016 г., увеличението ще е 61% При пенсия, отпусната през 2017 г., увеличението ще е 51,8% При пенсия, отпусната през 2018 г., увеличението ще е 42,3% При пенсия, отпусната през 2019 г., увеличението ще е 31,4 % При пенсия, отпусната през 2020 г. ,увеличението ще е 18,5% При пенсия, отпусната през 2021 г. ,увеличението ще е 9,3% При пенсия, отпусната през 2022 г., увеличението ще е 0% източник:24 часа он лайн

Отговори
7 2
Ерг

Ерг

12.07.2022 | 18:58

Със нищо защото във такава пумия не държава живеем

Отговори
4 5
Казуар

Казуар

12.07.2022 | 00:01

Първоначалната пенсия е изчислена според размера на трудовият стаж.

Отговори
11 1
ИНВАЗИЯ -------ТОТАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

ИНВАЗИЯ -------ТОТАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

11.07.2022 | 22:43

ДО ОКТОМВРИ ТОТАЛ .....ДЪРЖАВА ........ ПОСТИНЯ .......

Отговори
5 7
Гого

Гого

11.07.2022 | 20:33

Не е упоменато върху коя сума ще се начисляват тези проценти? Върху първоначалната получена пенсия за първата година или?

Отговори
29 5
кико

кико

11.07.2022 | 19:52

става въпрос за първоначалната пенсия но пак е много не е реално запетаята в процентите е сгрешена да се чете с една цифра наляво например вместо 134,1 да се чете 13,14 %

Отговори
15 13
кико

кико

11.07.2022 | 19:47

това е невъзможно да се случи

Отговори
12 4
ССС

ССС

11.07.2022 | 16:06

ПЪЛНА ЩУРОТИЯ!

Отговори
26 6
Рсдкова

Рсдкова

11.07.2022 | 18:57

Това процент от основната заплата ли е и за всички пенсиониране през съответната година.Ако е така пак ще е несправедливо спрямо тези с по голям трудов стаж.

Отговори
18 7

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?