44

Премиерът Главчев възложи на ДАНС проверка и даде на прокуратурата казуса с болницата „Мама и Аз“

Министър-председателят Димитър Главчев възложи на ДАНС проверка и изпрати сигнал до прокуратурата по казуса с болницата „Мама и Аз“ за предприемане на действия по компетентност. До двете институции премиерът изпраща наличните в Администрацията на Министерския съвет документи по казуса. Приложен е и доклад от министъра на здравеопазването, изготвен по искане на министър-председателя, относно процедурата за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ. 

Във връзка със силния обществен отзвук, породен от притеснения относно даденото одобрение за създаването на лечебното заведение, премиерът Главчев настоява ДАНС да извърши проверка относно действията на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по всички етапи и всички процедури от момента на иницииране на процедурата до настоящия момент. 

В сигнала до прокуратурата Главчев иска да бъде направена проверка, която да установи налице ли са данни за извършване на престъпления по посочените факти и обстоятелства, свързани със създаване на болницата, както и на извършените в тази връзка действия от МЗ, НЗОК, ИА „Медицински надзор“ от момента на иницииране на процедурата. 

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?