1939

Първо плащаме за паспорт на сградата, после санираме с пари от Европа

Всички кандидати трябва да приготвят по 6,28 лв. на кв. м, за да участват в програмата

Санирането на жилищни сгради със средства по Плана за възстановяване и устойчивост може да се окаже мисията невъзможна. Препъникамък със сигурност ще се яви задължителното изискване за технически паспорт и енергийно обследване на сградите, без които не може да се подават проектни предложения. Проблемът е, че за разлика от предните програми за саниране - Националната програма за енергийна ефективност и „Региони в растеж“, живеещите нямаха ангажимент по паспортизацията, сега тази дейност трябва да се плати предварително от кандидатите, а тя съвсем не е евтина.

 

Ако проектът бъде одобрен, разходите ще се възстановят от програмата, но ако отпадне - остават за сметка на живеещите. Фиксираната сума, която се възстановява по програмата, е 6,28 лв. на кв. м/РЗП от обследваната сграда. Специалисти пресмятат, че на апартамент средно се пада между 300 и 500 лв. И ако преди хората масово се заблуждаваха, че при кандидатстване за саниране общините ще им вземат жилищата, психозата сега е заради бъркането в джоба. Иначе държавата години наред не може законово да уреди паспортизацията на старите сгради, която е задължителна за новите.

Проблемът с паспортизацията 

От 2007 г. новите строежи задължително се предават с паспорт, в който е включена информация за основните им характеристики - конструкция, енергийна ефективност и т.н. Изискването за технически паспорти на стари сгради, построени преди 2006 г., отпадна през август 2021 г., но временно. Според промените в Наредба № 5 на Министерство на регионалното развитие, отнасяща се за техническите паспорти на строежите, срокът за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите - смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, изтече в края на 2022 г. Вмени се като ангажимент на общините, които ще възлагат услугата на фирми по свой избор, а настоящата програма за саниране е удобна за въвеждане на изискването. Според енергийни експерти техническият паспорт е важен, но процесът на паспортизация е дълъг. Освен това трябва да има консенсус на живеещите в блока за парите, фирмата, огледите, време за доклад от специалисти, а понякога и ремонти на тръби, дограма и кабели. „Давате ли си сметка, че да се подготви паспорт на стара сграда какво обследване и изтърбушване трябва да се направи и какво би струвало? И бихте ли се съгласили да ви се прокопаят хол, стени и др., за да се разбере действителното състояние на конструкция, инсталации, изолации?“, пита заинтересован от санирането гражданин.

Условието за технически паспорт и енергийно обследване на сградите е заложено в насоките за кандидатстване

за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап 1“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, публикувани в края на декември 2022 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Общият размер на средствата за Етап 1 е в размер на 1 129 881 600 лева с ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 188 313 600 лева. Средствата са предвидени за 28 области и 265 общини, разпределени според броя на населението. Според разчетите на Министерство на регионалното развитие парите ще стигнат за саниране на около 1000 блока, а в България има 66 000 сгради, които очакват обновяване.

 

Допустими и недопустими дейности за финансиране

Допустимите дейности за финансиране по новата програма за саниране:

- Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.)

- Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.)

- Ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление

- Реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална

- Ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части

- Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване

- Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития,  хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система - допустимо само при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“

Няма да се финансират:

- Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти

- Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти

- Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма

- Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба

- Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата

- Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

 

Втора възможност за енергийна ефективност:  Слагаме ВЕИ на покрива по бърза писта

В края на декември 2022 г. Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи. Допустими кандидати са всички физически лица, български граждани, граждани на друга държава, член на Европейския съюз или граждани на трета държава със статут на постоянно пребиваващи в България, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).

Целта на процедурата е да се насърчи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата чрез достъп до финансиране за купуване на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 59 840 000 лева -  49 870 000 лева от Европейския съюз - NextGenerationEU, и 9 970 000 лева национално финансиране.

Процедурата се състои от два компонента - Компонент 1 за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и Компонент 2 за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение по Компонент 1  е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1960.83 лв., и до 70%  от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева по Компонент 2.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).

Проектът на условията за кандидатстване и за изпълнение, както и приложенията към тях по процедурата е публикуван за обществено обсъждане в Информационната система за Механизма ИСУН 2020. (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2 )

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 23.02.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
9 коментара
Киро простото

Киро простото

19.01.2023 | 19:32

Аз го предложих паспорта, за съберем пари за нашата партия ПП, че парите от Васил Божков вече свършиха

Отговори
6 3
фалшив паспорт

фалшив паспорт

19.01.2023 | 10:59

Да се прави конструктивно обследване на базата на отворени и подсилени само някакъв процент от замонолитките, не е достатъчно достоверно и не е икономически оправдано. А енергийното „саниране” е второстепенно, макар и по-значително за външния вид и разходите за поддръжка на сградата

Отговори
1 0
фалшив паспорт

фалшив паспорт

19.01.2023 | 10:58

Това изискване у нас първо да плащаме за фалшив паспорт на сградата, а после да получим пари за саниране от европейските програми, е не просто покана за корупция, а е направо принуда към корупция. Само който има връзки и вярва, че ще бъде включен, само той ще се съгласи да даде пари за нещо толкова безсмислено като тази „паспортизация”. Разбира се, може да се направи смислена паспортизация, ако от нея бъде изключена частта „конструктивно обследване”, каквото просто не можем да си позволим да направим. Когато са правили „санирането” в източна Германия, панелните блокове са били собственост на държавата и е било лесно да бъдат опразвани от обитателите за определен период от време, когато са били подложени на цялостно разбиване на отделните замонолитвания на всяка заваръчна връзка на носещите армировъчни пръти, за да се провери нивото на корозия във всеки елемент. Едва след това може да се прецени и осъществи нужното „саниране” на конструкцията.

Отговори
10 2
СДСеЧумаЧерна

СДСеЧумаЧерна

18.01.2023 | 19:54

Мисля,че е време не за паспорти на сградите,ами за павета.

Отговори
15 0
Домостроител с ореден на труда 1982

Домостроител с ореден на труда 1982

16.01.2023 | 14:48

Живота на панелките е 40 максимум 50 години, правят изкуствено дишане на труп. а че има далавера много голяма далавера тука няма спор

Отговори
22 13
Надежда

Надежда

16.01.2023 | 10:23

Надеждата са казали последна си отива, плащаш за нероден Петко, имаше едно време такава приказка, тук май пак става въпрос за създаване работа на разни специалисти по строителството, преди години се появи желание у мен за строеж на сглобяема къщичка на собствен двор, оказа се че пътят е еди и същи без значение какво е строителството, ей хора кога ще станем наистина като хората от целия свят, то по другите държави сами си ги строят и само ги декларират, тук държавата непрекъснато се грижи за бюрокрацията че дори и от най дребни неща да вадят пари, то проекти то одобрения парафи от този и онзи да му се завие свят на човек, много работа ама продукт нула и част от парите похарчени и после започват икономии от материали и какво ли не и като кажат няма качество ами как да има

Отговори
39 3
ГРАД КОЗЛОДУЙ

ГРАД КОЗЛОДУЙ

16.01.2023 | 08:24

рекет изнудвания мутромафия

Отговори
40 1
Боко тиквата

Боко тиквата

16.01.2023 | 07:47

Аз го измислих това, за да можете да ми пълните чекмеджето

Отговори
23 11
Спас безделника

Спас безделника

16.01.2023 | 07:41

Този е единствения практически полезен материал от Мария Петрова. Без да съм заядлив: В чий джоб ще отидат парите от паспортите, след като през 2021 паспортизация та струваше една гербова марка? И още нещо: кой ще оценява достоверността на паспорта, след като Камарата на архитектите е твърдо против и ще сезира КС?

Отговори
60 3

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?