4020

От МВФ: Замразяване на парите за старост или скок на данъците

В последния си доклад за България Международният валутен фонд отличи редица проблеми в страната и текущата пенсионна система. Безспорно най-големият такъв е нарастващият дефицит, който създава сериозна фискална тежест.

В България дефицитът на пенсионната система по закон се финансира с трансфери от държавата. Следователно пенсионната система не е задлъжняла, но дефицитите в нея биха могли да доведат до по-висок държавен дълг при липса на други компенсиращи мерки.  

Основният проблем в страната остава това, че пенсионната система ще бъде под сериозен натиск през следващите десетилетия поради застаряването на населението, се посочва още в доклада. От 2005 г. насам българското население намалява поради рязък спад на хората под 65 г. Нараства обаче населението в пенсионна възраст (65 и повече години).

Според експертите на МВФ населението ще продължи да намалява и да застарява. Това пък ще има силно въздействие върху разходите за пенсии. В същото време се посочва, че връщането към предишната практика - на слаб ръст на пенсиите с цел възстановяване на финансовата устойчивост, не е препоръчително.

Така дори според международните институции страната е изправена пред патова ситуация, да избира по-малката от две злини - да замрази равнищата на пенсиите за дълъг период или да продължи политиката за ръста им, но сериозно да увеличи тежестта върху работещите или да създаде нов външен дълг, за да може да компенсират евентуални бъдещи увеличения. 


Според МВФ, за да не се стигне до колапс на пенсионната ни система, са нужни реформи, които да стимулират плащането на вноски за пенсия и по този начин да повишат приходите в бюджета, а оттам и финансовата устойчивост на пенсионната система. Фондът отчита и като грешка в дългосрочен план увеличението на пенсиите да идва с директни плащания от бюджета, както се случи през последните години.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?