4232

НСИ ужаси с тази информация: България губи територия!

През 2022 г., когато НСИ публикува за първи път собствени изчисления за баланса на територията на страната

 

Територията на България за две години намалява минимално, сочи справка в Националния статистически институт (НСИ). Към 31 декември 2023 г. територията на страната, изчислена от НСИ на базата на цифрови модели на кадастралната карта на България, е 110 996,76 кв. километра, съобщи днес НСИ.

През 2022 г., когато НСИ публикува за първи път собствени изчисления за баланса на територията на страната, резултатите сочиха, че към 31 декември 2021 г. територията на България е била 110 996,84 кв. километра, показва справка в НСИ.

Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти към 31 декември 2023 г., най-голяма площ заемат земеделските територии - 54,5 на сто, и горските територии - 33,3 на сто от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 279,4 кв. км, или 4,8 на сто от територията на страната.

Към 31 декември 2021 г. най-голяма площ са заемали също земеделските територии - 54,60 на сто, и горските територии - 33,13 на сто от общата площ на страната. Урбанизираните територии са обхващали близо 5 133,2 кв. км, или 4,62 на сто от територията на страната.

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?