49

Нов удар по джоба! Адвокатите искат 200 лв. за "добър ден"

Чувствително увеличение на минималните адвокатски възнаграждения, но съпроводено от възможност адвокатите да падат под тях, когато оказват правна помощ на материално затруднени хора, предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС).

Увеличенията процентно са най-големи за най-ниските ставки в наредбата. Най-ниският хонорар за писмена консултация например в момента е 60 лв., а се предлага да стане 200 лв., но в останалите случаи ръстът на възнаграждението е от 30% до 100%

Основният мотив на адвокатурата да иска по-високи такси е рязкото и трайно повишаване на цените на стоки и услуги, които са необходими за упражняване на адвокатската професия. Втората е повишаването на изискванията към дейността на адвокатите и възлагането им на дейности по специални закони, като Закона за защита на личните данни, Закона за мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях регулации на европейско ниво. Третата е необходимостта от поддържане и повишаване на професионалната подготовка на адвокатите и съобразяването ѝ с минималните изисквания за продължаващо обучение, което гарантира и качеството на предоставените правни услуги.

Проектът за изменения в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения предвижда и други съществени промени във връзка със заплащането на труда на адвокатите. С него се изравняват минималните възнаграждения по административни дела с тези по гражданските. Предвижда се двоен хонорар за работа в почивни дни или за оказана по спешност правна помощ, пише "Лекс". Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

"Предложените минимални възнаграждения държат сметка за необходимостта всеки български гражданин да има достъп до защита на своите права и законни интереси, но същевременно съобразява нуждата от достойно и справедливо възнаграждение за адвокатския труд и за високите стандарти, на които следва да отговаря адвокатът", се посочва в мотивите.

С проекта се премахва нелогичното разминаване в минималното заплащане за адвокатския труд по граждански и административни дела. В момента то е при делата с голям материален интерес – над 100 000 лв., като по граждански дела заложеният хонорар е значително по-висок от този по административните.

Ето какви са предложените минимални хонорари и за гражданските, и за административните дела:

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

- при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
- при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 400 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.;
- при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. + 9 % за горницата над 10000 лв.;
- при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. + 8% за горницата над 25 000 лв.;
- при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8 650 лв. + 4% за горницата над 100 000 лв.;
- при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. + 3% за горницата над 500 000 лв.;
- при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. + 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.;
- при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. + 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

Заложено е увеличение не само на твърдата сума, но и на процента от интереса, фиксиран в нея. Например по едни от най-масовите дела – тези с интерес между 10 000 лв. и 100 000 лв. в момента на адвоката се дължат 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв. С проекта се предлага нов праг от 25 000 лв. и ако вземем за пример дело за 50 000 лв., в момента минималният хонорар на адвоката е 2030 лв., а според предложението ще е 4650 лв. При дело с интерес от 20 000 лв. сега минималното заплащане на адвоката е 1130 лв., а се предлага да е 2200 лв.

Предлага се адвокатите да могат да работят и под минимума в тарифата си на хора, които са материално затруднени. В момента адвокатите могат да защитават про боно имащите право на издръжка, свои близки и роднини, както и други юристи.

Голям ръст се предвижда на хонорарите за изготвяне на договори и съставяне на актове и за вписване в Търговския регистър. Ако пак вземем пример с договор за 50 000 лв., в момента за съставянето му адвокатът е предвидено да получи най-малко 450 лв., а според предлаганите промени хонорарът му ще е 2500 лв. Увеличението идва най-вече от завишения процент от стойността на договора, а не от твърдата компонента на минималното възнаграждение.

Вдига се и минималното заплащане за дело за делба – от 600 лв. за всяка фаза, на 1500 лв., а когато е само на земеделски земи от 300 лв. за всяка фаза, на 750 лв. За представителство и защита по вещни искове минимумът, под който да не може да се пада, вече да е 800 лв. (сега 400 лв.) за движими вещи и 1500 лв. (сега 600 лв.) за недвижимите имоти. Изрично се предвижда, че възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако нямат такава – на база данъчната оценка.

Проектът предлага двойно до 1000 лв. да скочи минималният хонорар за процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес.

6000 лв. пък ще стане минималният хонорар за най-тежките наказателни дела. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението се променя така:

- по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – от 400 - 600 лв.;

- до 5 години лишаване от свобода – от 600 - 1000 лв.;
- до 10 години лишаване от свобода – от 1000 - 1500 лв.;
- до 15 години лишаване от свобода – от 1500 - 2250 лв.;
- над 15 години лишаване от свобода – от 2000 - 3000 лв.;
- доживотен затвор – от 4000 - 6000 лв. 

От 100 лв. на 250 лв. скача минималното възнаграждение за всеки ден заседание след първото, както и за извършване на процесуални действия в досъдебната фаза.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
16 коментара
Адвокат

Адвокат

17.09.2022 | 13:50

Много е неприятно, че хората ни мразят, без да разбират за какви усилия и труд става дума. По-лошото обаче е, че интернет сайтове, в които се предполага, че работят по-интелигентни и умни хора, и които би трябвало да носят отговорност за това, което пишат, си позволяват да публикуват заглавия, изпълнени с омраза. Изменението предвижда възнаграждение от 200 лв. за ПИСМЕНА КОНСУЛТАЦИЯ, а не за "добър ден", т.е. за НИЩО, както Вие твърдите!

Отговори
0 0
Да го духат

Да го духат

16.09.2022 | 14:01

хранещите се с чужда мъка, "лешояди-акули", или не?

Отговори
8 0
Айше

Айше

16.09.2022 | 13:43

В маалата всички са майстори,ама един адвукатин няма.Даже има двама рокери наркомани дето не можем да спим от тях

Отговори
3 0
Случка

Случка

16.09.2022 | 13:07

- Добър ден, Вие ли сте адвокат Кожодеров? - Да. - Колко вземате за правни услуги? - По стотачка на въпрос. До тук имате два въпроса. Някакви други въпроси имате ли?

Отговори
12 0
Конарев

Конарев

16.09.2022 | 12:00

В България никога не се е ценял интелектуалният труд. Тук за работа се счита само ако копаеш нещо, правиш ремонти, караш камион, ремонтираш нещо и т.н.

Отговори
10 17
по принцип

по принцип

16.09.2022 | 13:22

си прав,но .......нима има интелектуалци сред адвокатите?

Отговори
9 0
Ха де холан бе интелектуалец..

Ха де холан бе интелектуалец..

16.09.2022 | 13:44

А това за интелектуален труд ли минава...?! Кьораво и сакато е адвокат! Това е работа също като тази да копаш,да береш ягоди ...да слагаш плочки,да шиеш дреха,да рисуваш да готвиш...да като всички останали! Хайде холан се не пънете.що ви са скъпи доматите по 5 лв и краставиците по 7лв...ами напъни си г.ъ.за интелектуален от м.февруари от една семка да направиш растение и да береш от него... Да нямаш сън да нямаш климатик на къра... Е га ти ,лиготиите! Всеки труд има цена!

Отговори
8 0
Батко

Батко

16.09.2022 | 11:57

На това му се вика отказ от достъп до правосъдие. Добре дошли дела в Страсбург!

Отговори
17 4
Инфлация

Инфлация

16.09.2022 | 11:10

Щом майсторите могат да ви сурвакат с няколко хиляди за ремонт, защо адвокатите да не могат с 200 лв?

Отговори
14 6
За това

За това

16.09.2022 | 11:26

Щото това което прави майстора не мога да си го направя!Атома което прави адвоката 70%го мога !ще му пратя само за 30%...

Отговори
9 6
Веднага го вземам!

Веднага го вземам!

16.09.2022 | 11:26

Oхо, дай такъв майстор, дето да мине с "няколко хиляди" за ремонт!

Отговори
5 0
ха-ха

ха-ха

16.09.2022 | 11:56

Ами, направи си го. Някой да не те кара насила да ходиш при адвокат. Тези тарифи са, ако отидеш.

Отговори
6 5
Ха де холан бе интелектуалец..

Ха де холан бе интелектуалец..

16.09.2022 | 13:46

С тоя морал ще вижте като куйоти от глад...некадърници!

Отговори
3 0
СМЕШЕН ПЛАЧ.....

СМЕШЕН ПЛАЧ.....

16.09.2022 | 11:10

АДВОКАТ ВЕЧЕ НЕ ЗВУЧИ ГОРДО....АДВОКАТ ЗВУЧИ НАГЛО И НЕКОМПЕТЕНТНО...

Отговори
16 1
СМЕШЕН ПЛАЧ.....

СМЕШЕН ПЛАЧ.....

16.09.2022 | 11:09

ТЕ И СЕГА ИСКАТ ЗА ДОБЪР ДЕН ТЕЗИ ПАРИ! ЗАЩОТО СА МНОГО НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО ОСВЕН ДА СЕ НАДЦАКВАТ .ЛЪЖАТ КЛИЕНТИТЕ С ГОЛЯМАТА И ТРУДНА РАБОТА КОЯТО ТРЯБВА ДА СВЪРШАТ.... КЛИЕНТА ПЪК ОБИКНОВЕННО СЕ ПЛАШИ ОТ ЗАКОНА ... ДРУГОТО НЕЩО СА ОБЕЩАНИЯТА КАК ЩЕ ПРЕЦАКАТ ДРУГАТА СТРАНА А ТО ВСЪЩНОСТ СТАВА С УГОВОРКИ МЕЖДУ КОЛЕГИТЕ АДВОКАТИ....И В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАИВНОСТТА НА КЛИЕНТА СЕ ПОЧВА ....ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛА.....ПРОПУСКИ ПО УЖ ЧУЖДА ВИНА...И ПАК И ПАК И ТАКА ДОКАТО ТИ СКЪСАТ ШОРТИТЕ..... ИМА НАПРИМЕР МНОГО НЕЩА СВЪРЗАНИ С ИМОТНИТЕ ДЕЛА КОИТО КЛИЕНТА МОЖЕ ДА СИ ГИ СВЪРШИ САМ НО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРЕЧКИ СА УЖАСНИ.... ОБИКНОВЕНО ЗА ЕДИН ДОКУМЕНТ СВЪРЗАН С ИМОТ ТРЯБВА ДА ОТИДЕШ НА СТО МЕСТА..... ПО МЕСТА КАДРИТЕ СА ТЪ.ПИ ДО БЕЗСЪЗНАНИЕ......ЕЛЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВИЗИРАМ ГРАД ДЕВИН....ТАМ ДЯСНАТА РЪКА НЕЗНАЕ КАКВО ПРАВИ ЛЯВАТ....СЛУЖБИТЕ СА ЕДНА ДО ДРУГА НО НЯМА КОМУНИКАЦИЯ ИЛИ АКО ИМА Е ЕДИНСТВЕНО ДА ЗАТРУДНИ КЛИЕНТА.......ДА НЕ КАЗВАМ ЧЕ ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ИМ Е О.С.РАН ПО ТАБИЕТ...И НЯМА КОЙ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ...ЗА НИЩО... ДРУГОТО МНОГО КЛИЕНТИ НА АДВОКАТИТЕ НЕ СА НАЯСНО ЧЕ МОГАТ ВСИЧКО ДА СИ РЕШАТ САМО ЧРЕЗ ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ НОТАРИУС.... ЗАПОМНЕТЕ ГО САМО ПРИ НОТАРИУС......И ПЛАЩАТ КАТО ЩУРИ НА АДВОКАТИ..... ТАКА ЧЕ ДА НЕ РЕВАТ ТЕЗИ ГЛАДНИ КУЙОТИ АДВОКАТИТЕ СХЕМАДЖИИ УГОВАРЯЩИ СЕ И ЛАПАЙКИ ХОНОРАРИ ЗА БОГ ДА ПРОСТИ..... СЪЩОТО Е С ПРАВАТА ВИ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ БАНКИ - НАП - НОИ --- КАТО СИ ПОХОДИШ ПО МЪКИТЕ И ЩЕ СИ СТАНЕШ ЕДИН ИСТИНСКИ АДВОКАТ БЕЗ ДА ХОДИШ ПРИ ТАКЪВ.... А В ПЛОВДИВ ТОВА Е МАСОВА ПРАКТИКА.....УЖ СЕ БИЯТ В СЪДА ЗА ПРАВОТО НА КЛИЕНТА А ТЕ СЕ ДОГОВАРЯТ ПОСЛЕ НА МАСА И ПО ТЕЛЕФОНА....КАК ДА ДЪРВОДЕЛЯТ КЛЕТИЯ КЛИИЕНТ..... СПОРЕД МЕНЕ : ПО ПРАВИЛНО Е ВЪВ ВСЯКО ВЕДОМСТВО ВОДЕЩО ДО ГРАЖДАНСКИ ПРОБЛЕМИ ДА ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛ ЮРИСТ КОИТО ДА ДАВА СЪВЕТИ ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ ГРАЖДАНИТЕ! ДА ИМАТ ЕЖЕДНЕВНО ДЕЖУРСТВО!!! НАТЪПКАЛИ ЦЕЛИ ОТДЕЛИ ОТ ЛЕЖАЩИ ЮРИСТИ НА КОИТО ПЛАЩАМЕ НИЕ ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ЗА ДА НИ ТОРМОЗЯТ А НЕ ДА НИ ПОМАГАТ.... ИДЕТЕ В НОИ ИДЕТЕ В ОБЩИНАТА ИДЕТЕ В КАДАСТЪРА ИДЕТЕ В ПРОКУРАТУРАТА ИДЕТЕ В ПОЛИЦИЯТА И ЩЕ СТОИТЕ КАТО НАКАЗАНИ В НЯКОЙ ЪГЪЛ ДОКАТО НЕ ДОЙДЕ НЯКОЙ СЪРДИТ ДА ВИ НАРУГАЕ ОБИКНОВЕННО Е ОХРАНАТА И ДА ВИ ИЗПРОВОДИ ПО ПЪТЯ...БЕЗ ДА СТЕ ВИДЯЛ ЖИВ ЮРИСТ.... Я ИДЕТЕ В ИВН ....ДА ВИДИТЕ ИМА ЛИ ЖИВ ЮРИСТ И КАК МОЖЕШ ДА РАЗГОВАРЯШ СЪС СЛУЖИТЕЛ А КАТО ТИ ДОЙДАТ ПРОБЛЕМИ ВИЖДАШ ОСНОВНО В СУМАТА ЮРИДИЧЕСКИЯ ХОНОРАР...... ТАМ Е ПО СТРОГО ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ЗАТВОР... ТОЗИ АДВОКАТСКИ ПЛАЧ Е СМЕШЕН...................... АДВОКАТИ ВЕЧЕ СЕ НАРОДИХА И В СЕЛСКОТО УЧИЛИЩЕ ИИ ТАМ ДАВАТ ДИПЛОМИ....

Отговори
13 1
ГРАД КОЗЛОДУЙ

ГРАД КОЗЛОДУЙ

16.09.2022 | 10:48

НАГЛИ АДВОКАТИ на ДЯВОЛА

Отговори
13 1

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?