44

Националният съвет по храните: Стандартът на продуктите ни трябва да бъде актуализиран

Българските стандарти (БДС) при храните, създадени преди членството на България в ЕС, трябва да се актуализират съгласно изискванията на европейското законодателство в областта на храните. Това обсъди Националният съвет по храните на заседание свързано с производството, преработката и дистрибуцията на храни, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

В заседанието участваха министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов, заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев, заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов, представители на институции и контролни органи, отговорни за политиката в областта на храните, изследователи от академичните среди, браншови асоциации на производители и преработватели на храни и неправителствени организации.

Дирекция "Политики по агрохранителната верига" на МЗХ представи законодателните инициативи и новопубликуваните нормативни актове в областта на храните, както и законодателните инициативи на Европейската комисия.

По време на дискусия за българските стандарти (БДС) при храните, създадени преди членството на България в ЕС, експерти информираха, че същите не са актуализирани съгласно изискванията на европейското законодателство в областта на храните. Участниците се обединиха, че има нужда от тяхното осъвременяване. България трябва да актуализира законодателството си в съответствие с европейските регламенти, като в същото време е необходимо да се осигури плавен преход и адаптационен период, заяви министър Тахов. "Инициативата на МЗХ ще е полезна както за индустрията, така и за официалния контрол", посочи председателят на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България Жана Величкова.

Друга тема на заседанието беше изпълнението на мерките от Плана за действие към Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021 - 2026 г.) и подготовката на Ръководство за преразпределение на излишъка от годни за консумация храни на нуждаещи се лица, както и възможностите за увеличаване на дейностите по хранително банкиране.

Изпълнителният директор на Българска хранителна банка Цанка Миланова съобщи, че предстои съвместна инициатива с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като ще бъдат организирани семинари, на които бизнесът ще бъде запознат с условията за даряване на храна.

Предстои за обществено обсъждане да бъде публикувано изменение на Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, съобщиха експертите на МЗХ.

Това е петото заседание на Националния съвет по храните, пише БТА. Предното се проведе в края на януари и на него експертите информираха за актуалното състояние на процедурата за отмяна на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко" и БДС 15:2010 "Българско бяло саламурено сирене". Промяната е резултат от регистрирането на Защитените наименования за произход "Българско кисело мляко" и "Българско бяло саламурено сирене", като в спецификациите на двете защитени наименования за произход е заложено суровото мляко, което се използва при производството на тези продукти, да е 100 процента българско, а 80 процента от фуражите за млекодайните животни да са произведени в България.

На четвъртото си заседание Националният съвет по храните разгледа още необходимостта от изменение на нормативната уредба за млечните продукти и изготвяне на браншови стандарти за млечните продукти; информация за изготвянето на нов Многогодишен национален план за контрол за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията на Република България; беше представен Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните; беше обсъден проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, както и други актуални въпроси.

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?