2374

Македонската драма вкара в риск българските милиарди

Без парламент и редовно правителство парите по Плана за възстановяване може да останат мираж

Евроветото над Македония е напът да се превърне в българско проклятие. Заради разправиите дали да пуснем западните съседи в ЕС управляващата коалиция остана на три крака с напускането на ИТН. Минаването в опозиция на партията на Слави Трифонов предопредели и рухването на кабинета на Кирил Петков. В крайна сметка, родният парламент вдигна бариерата пред Скопие, но вече в ситуация на тежка политическа криза, която може да остави България с пръст в уста за договорените средства по Плана за възстановяване и устойчивост.  

Ако страната ни остане без парламент до края на годината, това ще е фатално за милиардите, които трябва да усвоим до 2026 г., убедени са икономисти. А зеленият преход, дигитализацията, реформите и инвестициите, предвидени да се реализират с огромния финансов ресурс, може да се проточат с години.

До момента няма яснота за нито една процедура по Плана. Ако самите министерства не разработят тези процедури, не изминат пътя на обсъжданията и тематичните групи, кандидатстването няма как да бъде отворено, обясняват експерти по европейските програми. Това обаче може да се забави с месеци, ако останем без правителство и дори при наличието на служебен кабинет. В случай че бизнесът и гражданите са се засилили да кандидатстват с проекти обаче, е добре да се готвят отсега, за да може, когато процедурите се отпушат, да стартират незабавно с подаването им.

Как ще става кандидатстването

Системата, през която ще става кандидатстването, вероятно отново ще бъде ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България), като в нея ще има специална секция за подаване на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. До тази система достъп има всеки гражданин. Тя има 3 подразделения ​- електронно кандидатстване, електронно отчитане и информация за изпълнение на програмите. В електронно кандидатстване всеки гражданин, дори без да има регистрация в системата, може да влезе и още на първа страница да види всички активни процедури по различните програми. Определени общини по места също приемат проекти. За регион Пловдив например има много атрактивна открита процедура в момента - МИГ Куклен-Асеновград. Двете общини приемат проекти до 6 юли, с които хората могат да кандидатстват за създаване на всякакъв вид неземеделски бизнес - от фризьорски салон до производствено предприятие. Там максималният размер на допустимите разходи за всички фирми на територията на тези две общини е 293 370 лева. Проектите могат да получат до 75% финансиране от тази сума. 

Дори да не разработват сами проектите си, оттук хората могат да придобият задълбочени познания за обявените процедури. Собственикът на бизнес сам ще може да се ориентира дали дадената процедура е благоприятна за неговата идея, обяснява консултантът по европроекти и програми Галя Менова.

По думите ѝ, най-интересна е графата за обществено обсъждане. Това са мерките, които предстоят, но всеки гражданин има достъп до тях още преди условията да са финализирани. Всеки  има право да подаде възражение или предложение. 

Ще има и графа за мерките по Плана за възстановяване и устойчивост още когато бъдат пуснати в проектен вариант, така че гражданите да могат да се запознаят с тях и да дадат своите предложения. Много хора не знаят за тази възможност, а тя никак не е за подценяване, казва Менова.

Колко са парите за бизнеса

Най-удачният пример е със стълб „Иновативна България”. Той е разделен на компонент „Образование”, „Научни изследвания и иновации”, „Интелигентна индустрия”. За бизнеса в компонент „Интелигентна индустрия” една от приоритетните инвестиции е Програмата за икономическа трансформация, която ще се изпълнява от Главна дирекция европейски фондове за конкурентоспособност към Министерството на иновациите и растежа. То ще управлява Програмата по конкурентоспособност и иновации и реално тук има три фонда. Единият от тях, който основно ще бъде насочен към бизнеса, е фонд 1: „Възстановяване и иновации“. Той съдържа мащабна грантова процедура, предназначена за информационни и комуникационни решения и киберсигурност в микро-, малки и средни предприятия. Тази процедура ще бъде на принципа на ваучерите. По нея фирмата може да спечели ваучер между 5000 и 30 000 лева, да го възложи на външен изпълнител, който да му направи сайт, електронен магазин, платформа, изобщо всичко, което е свързано с по-доброто представяне в интернет пространството и по-добрите продажби. Това са допълнителни средства за бизнеса, заложени именно в Плана за възстановяване и устойчивост. Грантовата схема за тази цел е в размер на 200 млн. лева. До месец би трябвало да се избистри това, което предстои по въпросната процедура - какви са изискванията, как ще се кандидатства и т.н. С политическите сътресения и липсата на кабинет обаче все още не е ясно дали стартът ѝ няма да се забави фатално.

Най-много пари са заделени за зеления преход и дигитализацията

Планът за възстановяване и устойчивост е разделен на четири стълба - иновативна, свързана, зелена и справедлива България. Цялата стойност, предвидена за страната ни, е 13,52 милиарда лева. 12,26 млрд. е финансиране от грантове само по механизма за възстановяване и устойчивост, а другата част са от държавния бюджет. Заложени са 57 инвестиции, 47 реформи в 12 сфери. Основните цели са зеленият преход и дигитализацията.

За подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд са предвидени 1,807 млрд. лв. 

По процедурата „Енергийна ефективност“ е планирано финансиране на цялостно енергийно обновяване на многофамилни жилищни, търговски и публични сгради с до 100% субсидия с цел 30% подобрение на енергийна ефективност, включително чрез ЕСКО договори; регламентиране на професионалното управление на етажната собственост и учредяването на банкова сметка на етажната собственост; разработване на критерии за енергийна бедност.

За изграждане на ВЕИ с батерии и инфраструктура за съхраняване на енергия са предвидени 2,371 млрд. лв. 

По процедурата „Зелена енергия и сигурност“ е планирано да не се затварят въглищни мощности, включително в Маришкия басейн. Ще бъдат изградени ~600 МВ (общо 6000 МВч) батерии за сигурност на енергийната система, с управление от международна финансова институция. Предвидена е и подкрепа за 1.4 ГВ мощности от ВЕИ със съхранение на енергия, както и изграждане на ВЕИ за жилищни сгради за 10 хил. домакинства. 

За геотермална енергия са предвидени 343 млн. лв.

По процедурата „Проучвателни дейности и пилотен проект за геотермални мощности е планирано създаването на лаборатория за проучвания за геотермален потенциал; проучвания за геотермален потенциал на 6 локации из цялата страна и потвърждаване на съществуващите залежи, както и изграждането на пилотна геотермална централа за топло- и/или електроенергийно производство.

В графата „Зелен преход“ е предвиден пакет реформи за спомагане на възобновяемата енергия, в който са включени улеснени двустранни договори за ВЕИ енергия; предпоставки за енергийни кооперативи; облекчаване на административната тежест за изграждане на ВЕИ и батерии за собствена нужда; нетни и интелигентни измервателни системи; либерализация на енергийния пазар; безплатен достъп до информация за измерванията на производство/потребление на електроенергия. 

 

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?