4020

КНСБ обяви протест на 20 май, служебното правителство не увеличило заплатите на работещите във ВУЗ-овете

Държавната политика за увеличение и стабилизиране на доходите на работещите в сферата на висшето образование и науката, започнала през 2020 г., предвижда ежегодно повишение на заплатите на академичния и неакадемичния състав на държавните висши училища (ДВУ) в Република България.

В резултат на тази мярка в държавния бюджет за 2024 г. са заложени допълнително 39 млн. лева, необходими за ръст на заплатите на академичния състав от 01.01.2024 г. Планирано е последващо увеличение на заплатите, считано от 01.04.2024 г., за което са предвидени 150 млн. лв. (компенсация за отпадането на студентските такси, обявена от редовния премиер акад. Николай Денков). Договорено и законоустановено е те да са целеви за възнагражденията на академичния и неакадемичния състав в ДВУ, както и за повишение стипендиите на докторантите. Предложени и одобрени са и необходимите промени в Закона за висше образование (ЗВО), следвайки политиката по доходите и особено реформата за създаване на специализирана администрация, заложена от 2020 г. в чл. 53, за която досега нямаше финансиране. Така предложеният проект на МОН за Постановление на Министерския съвет (ПМС), чийто срок за обществено обсъждане приключи на 11.04.2024г., вече месец е в зависимост от решението на Министерството на финансите (МФ)."

Това се казва в позиция на КНСБ.

"Във връзка с изпълнението на горепосочените политики по доходите от началото на годината бяха проведени множество срещи на държавно ниво, инициирани както от Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ (ВОН – КНСБ), така и от ресорните министерства и комисии в Народното събрание, а допълнителните суми бяха договорени конкретно с финансовия екип в МОН.

След встъпването в длъжност на настоящия служебен кабинет обаче всички предстоящи действия се превърнаха в колективни бездействия, особено от страна на Министерство на финансите.

ВЪПРЕКИ ВНЕСЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗЧИСЛЕНИЯ ОТ МОН, договорени със социалните партньори, ЗА СЪГЛАСУВАНЕ В МФ, все още не е публикувано ПМС (на основание чл. 92 от ЗВО), въпреки приключените законови процедури. От договорените допълнителни средства за тази година към бюджетите на ДВУ не е постъпил нито лев. Заплатите на работещите в СЕКТОР ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА към днешна дата са на нива от началото на 2023 г.

На срещата, проведена на 08.05.2024 г. в МФ, участие взеха служебният министър Людмила Петкова, служебният министър Галин Цоков, всеки със своя финансов екип, г-н Красимир Вълчев – председател на Комисията по образованието и науката, а от страна на ВОН-КНСБ – проф. Лиляна Вълчева и доц. Агата Манолова. Служебният министър Петкова поиска допълнително време и обяви следващата среща да се проведе в петък, 10.05.2024 г., с мотив необходимостта от време за верифициране на представените от МОН изчисления и осигуряване на необходимото финансиране по ПМС.

Работното заседание не се състоя по вина на МФ, с което показаха, че категорично се дистанцират от поемането на отговорност за спазване на вече обявеното, договореното на държавно ниво и гласуваните изменения и допълнения на ЗВО в Народното събрание.

Националният синдикат ВОН – КНСБ не се съгласява с нихилистичната политика от страна на служебния министър на финансите, нито ще остави министър Петкова да анулира решения и договорки, взети от социалните партньори в рамките на тристранния диалог, съгласно Кодекса на труда. Категорично не сме съгласни утвърдената политика по доходите, следвана в продължение на три години от няколко редовни и служебни правителства, да бъде унищожена сега с едноличния отказ на служебния министър на финансите. Министър Петкова отказва да поеме отговорност и като част от екипа на МФ в кабинета Денков, който публично обяви свободен ресурс от 150 млн. лв. за компенсация на въвеждането ад хок на безплатното обучение в ДВУ. Сега, в качеството ѝ на служебен министър, г-жа Петкова отказва да предостави тази сума, нарушавайки решението на НС.

В резултат на създалата се ситуация, и като вземаме предвид отговорността, която имаме към своите редови членове на национално представителния синдикат ВОН – КНСБ във всички държавни висши училища в страната, както и колегите ни от НИМХ, БАН и ССА, с настоящото отворено писмо

ОБЯВЯВАМЕ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ И ЛИЧНО СРЕЩУ ПОЗИЦИЯТА НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА.

НАЦИОНАЛНИЯТ ПРОТЕСТ на ВОН – КНСБ ще се състои на 20.05.2024 г., ПОНЕДЕЛНИК, пред сградата на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.

Нека уважаемите госпожи и господа министри не забравят, че елитът на България гради своята кариера благодарение на знанията и уменията, придобити от университетските преподаватели. С решенията си министър Петкова отнема правото на достойно заплащане на труда на своите преподаватели и поставя в унизително положение онези, които работят за изграждането на бъдещия стопански, политически и административен капацитет на държавата. Няма да приемем това. Интелигенцията на България не заслужава подобно отношение и ВОН – КНСБ ще отстоява правата и авторитета на работещата българска академична общност. Затова обявяваме протестни действия!

Оказва се, че висшето образование не е сред основните държавни приоритети и от него държавата е склонна да пести средства, за да няма интелигентни избиратели, които да мислят, оценяват факти и постъпки и да търсят сметка на тези, които не мислят за бъдещето на България. Не можем да останем безучастни!", пише още в позицията на КНСБ

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?