2374

Къде излиза сметката: НСИ обяви какво получаваме и как харчим ИНФОГРАФИКИ

Общият доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 2037 лв. и нараства с 12.8% спрямо същото тримесечие на 2020 година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55.7%), следван от доходите от пенсии (31.3%) и от самостоятелна заетост (4.9%).

Какви са доходите?

Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1.6 на сто, а на доходите от пенсии - с 1.2%, отчитат от НСИ. Делът на доходите от самостоятелна заетост намалява с 1.3 процентни пункта.

 
Графика: НСИ


В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. доходът (средно на лице от домакинство) от работна заплата нараства от 976 на 1135 лв. (с 16.2%); от самостоятелна заетост намалява от 112 на 100 лв. (с 11.2%). Доходите от пенсии се увеличават от 544 на 637 лв. (със 17.0%). Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 50 на 46 лв. (с 8.0%).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.4%, а делът на дохода от натура - 0.6%. 

Какви са разходите на домакинствата?

Общият разход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 1885 лв. и се увеличава с 12.1% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Най-големи (по дял) са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.3%), следвани от разходите за жилище (19.2%), данъци и социални осигуровки (12.6%) и транспорт и съобщения (11.3%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват с 0.5 на сто, а на разходите за жилище - с 1%. Разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, намаляват с 0.6 на сто, а за здравеопазване - с 0.%.

В стойност за четвъртото тримесечие на 2021 г. на годишна база разходите за храна и безалкохолни напитки средно нарастват от 485 на 552 лв. (с 13.7%); за алкохолни напитки и цигари - от 71 на 78 лв. (с 10.3%). Разходите за облекло и обувки нарастват от 64 на 76 лв. (с 18.3%); за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) - от 306 на 362 лв. (с 18.1%). 

Разходите за здравеопазване нарастват от 117 на 126 лв. (със 7.0%); за транспорт и съобщения - от 189 на 213 лв. (с 12.5%); за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 61 на 56 лв. (с 8.1%). 

Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 216 на 238 лв. (с 10.1%). 

Потребление на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 и 2021 година:

Графика: НСИ
 
Какво е потреблението на домакинстват?
През отчетния период (отново на годишна база) се увеличава (средно) потреблението на месо от 9.5 на 10.1 кг, на месни произведения - от 3.5 на 3.9 кг, яйца - от 38 на 40 бр., и захар - от 1.6 на 1.7 килограма. Намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 20.5 на 19.6 кг, кисело мляко - от 7.2 на 6.9 кг, прясно мляко - от 4.9 на 4.8 л, плодове - от 13.6 на 13.3 кг, и зеленчуци - от 16.7 на 16.6 килограма. Без промяна остава потреблението на сирене, олио, зрял фасул и картофи.

НСИ пояснява, че доходите на домакинствата в пари и натура включват доходите на всички членове на домакинството (обикновено две или повече лица, но и едно, ако живее самостоятелно) от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярни или еднократни трансфери от други домакинства и продажби на имущество. Разходите на домакинствата включват разходите за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други. Потреблението средно на лице от домакинство представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
0 коментара

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?