44

Има три вида пожизнени пенсии: Какъв е размерът им?

Пенсионерите, които взимат втора пенсия, са избрали най-често варианта за пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане. Това показват данните на Комисията за финансов надзор към края на март тази година. Само за първите три месеца този вариант е избран от 342-ма човека от общо 385 хора с новоотпуснати втори пенсии.

Пожизнена пенсия без допълнителни условия са избрали едва четирима, а  39 – взимат парите с период на гарантирано плащане. Този избор се потвърждава и от хората, които вече получават такива пенсии. Като от общо 3013 човека 2563-има взимат парите си, като е включено и разсрочено плащане, а само 69 получават пожизнена пенсия без допълнителни условия, пише Pariteni.bg.

Припомняме, че осигурените в универсален пенсионен фонд имат право да получат пожизнената пенсия си пенсия в три разновидности - пожизнена пенсия без допълнителни условия; пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане (за срок от 2 до 10 години) и пожизнена пенсия с период на разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. Всеки от тях носи различни последствия по отношение на наследяването на средствата в случай на смърт на пенсионера.

Има и сериозна разлика в размера на изплащаните три вида пожизнени пенсии, като най-висока е тази, включваща разсрочено плащане – 258 лева. Средният размер на пожизнената пенсия без допълнителни условия е 89 лева, а на тази с гарантиран период на изплащане – 80 лева. Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2024 г. е 5 024 480 души, като нараства спрямо 31.12.2023 г. с 0,47 на сто.

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80,49 на сто. Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12,77 на сто и 6,54 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0,20 на сто.

Към 31.03.2024 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 23 964 743 хил. лв. В сравнение с края на предходната година нетните активи на пенсионните фондове се увеличават с 4,51 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 4,72 на сто спрямо 31.12.2023 г. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 3,66 на сто и 2,50 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 2,11 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 31.03.2024 г. са 21 178, от които 3 013 пенсионери и 18 165 лица с разсрочени плащания.  Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото тримесечие на 2024 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1,916 млн. лв. за пенсии, 24,084 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 103 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии към 31.03.2024 г. е 231 лв., а средният размер на разсроченото плащане е 448 лв. 

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?