4020

Голяма промяна с имотите, какво ни очаква

Съвсем скоро предстои въвеждането на промяна в регистрирането и управляването на имотите. Промените в Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър вече са пуснати за обществено обсъждане.

Поправките предвиждат за всеки имот да бъде направена електронна партида. Това се налага заради промени в закона, с които се регламентира дигитализацията на всички актове на хартиен носител, съхранявани в службите по вписванията към Агенцията по вписванията, създаването на електронни партидни дела на всички вписани актове в имотния регистър, пише standartnews.com.

Според промените имотният регистър като обща електронна база данни, ще съдържа  електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи.

Електронната партида ще се изготвя въз основа на съществуващите данни по вписания акт и предоставените данни за имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Въвежда се правомощието на службите по вписванията да въвеждат информация в електронните партиди на недвижими имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

При извършване на проверка съдията по вписванията ще прави служебно справки, в т.ч. за кадастрални карти и схеми, пише още в наредбата. Той няма да изисква прилагане на документ за платена такса, когато плащането е направено по електронен път.

При сделка с недвижим имот службата по вписванията въвежда информацията в партидата с приложените документи в електронното партидно дело.  Съдията по вписванията пък едновременно с вписването е длъжен да провери съдържанието, идентичността на електронната форма с хартиения носител.

 

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?