965

Един различен поглед към исляма: Д-р Асен Колев с премиера на новата си книга

Новата книга „Ислямът в България: История, религия, право“ на д-р Асен Колев ще бъде представена в Пловдивския университет днес. Авторът скромно нарича своята творба сборник от лекции, но всъщност се опитва да отговори на много сериозни и дълбоки въпроси.

Първият е дали познаваме ислямската религия въобще? И този въпрос е насочен както към мюсюлманската общност, така и към цялото ни общество.Д-р Асен Колев пита и дали не мислим единствено за разликите между нас и не е ли време да се вгледаме повече в другия и да не допускаме политиката да употребява вярата за собствените си цели, а да залагаме да диалога, основаващ се на взаимното зачитане на общностите?  И в крайна сметка дали можем, ние в България, на база на опита от вековното ни съжителство да променяме нагласите и да живеем в хармония заедно.

Книгата ще представят проф. д.н.к Мария Шнитер, ръководител на катедра "Теология" на Философско-историческия факултет на Пловдивския универстите, и Елена Янева, журналист и експерт по публични комуникации. Премиерата ще състои в 9 аудитория на вуза с начало в 17 часа.

Д-р Асен Колев е роден през 1949 г. в Асеновград. Завършил е Академията за обществени науки – София през 1979 г. През 1984 г. защитава дисертационен труд по актуалните етно-религиозни проблеми в БАН и има научна степен „Доктор по философия“.

Публикувал множество научни статии за съвременни проблеми и процеси на етническите и религиозни общности в България. Задълбочено работи по ислямската проблематика и съвременните измерения на тази религия в България и Европа. Има издадени две книги – „Мешерето – мит и реалност“ и „Ролята на политическите партии сред етническите общности в България“.

Специализирал по въпросите на етническите групи в Държавен университет „Ломоносов“ – Москва,  по въпроса на исляма  в Ташкент, Узбекистан и по покана на фонд „Маршал“ в САЩ в обучение за участието на малцинствените групи в управлението на различните държавни институции. Активен общественик и многогодишен член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. 

"Всички религии са преминали период на утвърждаване, което не винаги става с мирни средства, но важното е, че всичко това трябва да се разглежда само в исторически аспект. Не трябва да се пренася механически в съвременния живот, защото пренасянето на подобни тези в съвременния свят и отношения само усложняват ситуацията", коментира д-р Асен Колев. 

Той смята за необходимо още в училище да се изучават основните канони на християнството, юдеизма, исляма, за да се изграждат едни толерантни взаимоотношения. "Непознаването на дадена общност, религия води до страх, води до дистанция, води за съжаление и до конфликти", убеден е авторът.

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?