1939

Договориха се! 700 лв минимална заплата от 2022 и нов бюджет от февруари ОБЗОР

След няколко часови преговори четирите партии, които преговарят за съставянето на правителство - "Продължаваме Промяната", "БСП за България", "Има такъв народ" и "Демократична България", се договориха по следните точки:

По-нисък ДДС за храни от юни догодина, поне 700 лв. минимална заплата от януари,  необлагаем минимум, определен от парламента

Максималният осигурителен доход ще се пресмята като коефициент 2,3 от средната заплата 

Дали младите българи, работещи у нас да не плащат данък до 26 годишната си възраст ще решават социалните експерти

Отменят данък лихви и данък "уикенд"

Ще се пита БНБ за нов мораториум върху изплащането на кредитите

Финансовото министерство да подготви, а парламентът да приеме бюджет 2022 г. до края на февруари. През януари догодина държавата ще живее с 1/12 от стария разчет на държавните финанси.За да се случи това депутати и чиновници ще работят по Коледа, пише 24chasa.bg.

Актуализация на финансовия план на държавните финанси ще има през юли догодина, когато ще приключат анализите за цената на структурните реформи, залегнали в коалиционното споразумение. За тях ще има специален времеви план, както и оценка на ефективността им преди и след техния старт. През втората половина на годината ще се случат и някои от важните промени, по които бе постигнато съгласие.

След като БСП повтори предложението си за диференцирана ставка на ДДС за стоки като храни, лекарства и книги, което би струвало на бюджета около 300 млн. лв., а ДБ и ИТН предложиха да се прецизира за кои от 140-те храни в „малката потребителска кошница“ ще се отнася тази мярка, бившият служебен министър Асен Василев обяви, че не е добра идея да се прави социална политика през данъците. Така, като компромис бе записано, че през 2022 г. ще се направи пълен анализ на ДДС и ще се прецени може ли да се върви към промяна в ставката или към механизма за обратно начисление през следващите години.

Левицата настоява минималната работна заплата от догодина да е 700 лева и да се актуализира като процент от средната заплата за предходната година, както и да се въведе семейно подоходно облагане. Въпреки, че всички партии са „за“ тази идея, тя може да се реализира след юли. Размерът на необлагаемия минимум ще определи парламентът. Максималният осигурителен доход, за който БСП поиска да стане 3500 лв. още от догодина доведе до известно напрежение, тъй като ДБ се обяви против. Така, бе записано, че той ще бъде коефициент от средната работна заплата и ще зависи от него при формирането на бюджета. Размерът му също ще бъде определен при актуализирането на Бюджет 2022 г. Идеята на БСП младите работещи българи да не плащат данък общ доход до навършване на 26 години те, ако останат в България пък ще се консултира със социалните експерти и едва тогава може да получи зелена светлина.

Също за втората половина на годината бяха отложени и идеите на БСП за 6500 лева еднократна помощ за всяко второ и трето дете, при условие, че един от родителите се е осигурявал поне 24 месеца назад. Останалите партии имат резерви за продължителността на тази мярка и за размера на помощта.

Практиката бюджетни пари да се разпределят от МС с постановления се прекратява, разходите ще се одобряват единствено от парламентът. Ще се въведе капиталово бюджетиране, като ще се приеме многогодишна капиталова програма като част от бюджета.

По общо решение, бюджетният дефицит догодина ще се движи в рамките на 3,5 и 4,5%. До септември догодина ще се направи пълен анализ на ДДС, а прагът за регистрация ще се вдигне на две стъпки – от сегашните 50 000 до 100 000 и до 160 000 лв., колкото е в ЕС. През бюджета ще се разпределя разумен процент от БВП, записаха участниците в разговорите, след като не успяха да се договорят дали той да бъде под 40%, за каквото настояваха ИТН и ДБ, или да бъде над 45%, каквото бе искането на БСП.

Мерките за подкрепа на бизнеса остават и догодина. Ще се изготви, до юни и план за капиталова подкрепа на бизнеса. Финансовата децентрализация се отложи за пореден път, като бе записано, че до края на 2022 г. ще се изясни окончателно методологията за отчисляване на част от данъка за доходите в полза на общините.

По предложение на „Продължаваме промяната“ банките ще сигнализират на НАП при еднократно теглене на над 10 хил. лв. в брой. Не се прие предложението те да изпращат доклад и при преводи над 1 милион лева в чужбина. Прие се още да се направи анализ за оптимизация на щатната численост на първостепенните разпоредители с бюджетни средства, с цел намаляване на щатната численост до 15%. По искане на ДБ ще се направи външен одит на процедурата по несъстоятелността на КТБ до декември 2022 г., записаха още от

Справката по ДДС ще се подава с отбелязани и касови наличности, а наредба Н-18 ще бъде отменена до пролетта, записа работната група по „Финанси“ по предложение на Асен Василев и ПП. Отпадат още от януари данък върху лихвите и данък „уикенд“. Ще се промени Законът за обществените поръчки, свързана с т.нар. инхаус поръчки. Ще се направи преглед на Закона за публичните предприятия, за да се засили контролът над управлението им. Мерките в подкрепа на бизнеса 60/40, както и 80/20 ще се запазят и адаптират, но и ще се пита БНБ дали е възможен нов мораториум върху плащането на кредитите.

Дебатите в раздел "Финанси" показаха, че семейно облагане, намаляване на ставки по ДДС за храни и лекарства и финансовата децентрализация вероятно ще залегнат в коалиционното споразумение, ако четирите партии изчистят и детайлите по тях. Това стана ясно още преди дебатите, когато всяка от четирите партии представи приоритетите си.  Всички се обявиха за запазване на 10% данък върху доходите и корпоративен данък.

Освен тях съгласие още преди дискусиите се очерта и върху стъпките към еврозоната и запазване на валутния борд и фиксирания курс, засилване на контрола, за да се свие сивата икономика и се освободи финансов ресурс за социални и други дейности.

Съгласие се очертава и по темата за бюджетния дефицит, който трябва да се върне към 3% от БВП  в рамките на двугодишен период. Консенсус може да бъде постигнат и по въпроса за фискалната децентрализация, като уточняването на процент от данъка за физическите лица, който да остава в общините, най-вероятно ще бъде обсъждан в парламента.

Какво още предложиха партиите за дискусия? 

БСП 

очерта приоритетите си като: диференцирани ставки по ДДС от 20% на 9%, минималната заплата да се изчислява като процент от средната за предходната година, 6500 лв. еднократна помощ за всяко дете, при условие, че поне единият родител е осигуряван не по-малко от 24 предишни месеца. Въвеждане на семейно подоходно облагане с необлагаем минимум от 550 лв. за единия родител до навършване на 18 г. възраст . Увеличаване на максималния осигурителен доход до 3500 лв. като първа стъпка и обмисляне увеличаването на вноските за пенсия. Социалистите предлагат също да има безплатни ясли и детски градини за работещи родители.

"Има такъв народ" 

се концентрираха около контрол над инфлацията, програмно бюджетиране , автоматизация на публичната администрация, преразглеждане на концесионните договори. Те ще настояват бюджетните пари да не се харчат от МС, а само след санкция на парламента. Те подкрепят финансовата децентрализация, като според тях размерът на оставащите средства в общините може да се движи около 1/5 от прихода по ДОД.

И партията на Трифонов подкрепя семейното подоходно облагане, като се обявяват за въвеждане на необлагаем минимум, като процент от средната работна заплата, но предлагат да има няколко сценария за да се прецени ефекта за бюджета от всеки от тях. Максималният осигурителен праг според тях е добре да се движи в рамките ва 2-2,5 средни работни заплати.

Експертите на ИТН предлагат да се намали данък наследство и за наследници, извън преките такива, за които в момента няма налог.

Диференцираните ставки за храни и лекарства са добра мярка, като предложението им е да се уточни списък на храните, за които да се отнася, тъй като в малката потребителска кошница в момента има 140 храни. ИТН ще настоява и за увеличаване прага за задължителна регистрация по ДДС на стъпки- през 100 000 до 165 000 лв. Приоритет за ИТН е и преглед на агенции и министерства и създаване на центрове за споделени услуги. Като част от пенсионната реформа, партията на Трифонов предлага да се разреши на пенсионните фондове да инвестират до 5%, вместо сегашния 1% парите от втория стълб в по-рискови, но и по-доходоносни инвестиции.

ДБ 

също подкрепя семейното подоходно облагане, като предлага размерът на необлагаемия минимум да се определи след дискусии в парламента. От партията настояват и за одит на процедурата по несъстоятелност на КТБ, за да се установи дали не е имало вторично разграбване на затворената банка, както и за преглед на цесиите и прихващанията, за да се провери имало ли е привилегировани кредитори. Градската десница ще настоява за бързо решаване на казуса с изтекли мандати в ключови сектори като БНБ, фискалния съвет, КЗК. Те настояват и за пълен преглед на обезпечените кредити и разсрочените главници от ББР, както и за питане към БНБ дали може като временна мярка да се въведе още 6 месечно разсрочване на кредитите на граждани и фирми, заради пандемията. За тях важно е приемането на бюджет 2022 в срок, както и да се направи финансова оценка на всички приети предложения от останалите работни групи. Запазването на валутния борд до приемането на еврото за ДБ е важна мярка за финансовата стабилност. Те имат и конкретни предложения за капиталовия пазар – като например максималният размер на необлагаемите вноски за третия стълб да се повиши от 60 лв. до 120 лв. на месец, да се увеличат вноските за втория стълб, а акции на държавни компании да се листват на борсата, не само зарази прозрачността, а и за да се пълни сребърния фонд.

"Продължаваме промяната"

са най-детайлни в предложенията си за увеличаване на контрола. Идеите им са: ежемесечните ДДС декларации да се променят, за да подават информация за касови наличности, както и дали е платена фактурата изцяло или частично, което ще позволи по-ранното хващане на ДДС измами, разпределението на дивиденти да става само по банков път, а не през каса, банките да се задължат да подават към ДАНС информация не само за преводи над 30 000 лв., но и за тегления над 10 000 лв. в брой, както и при преводи в чужбина, ако са над 1 милион лева. Спечелилата изборите партия ще настоява още списъкът на фирми-нарушители при обществени поръчки да не е препоръчителен, а да стане задължителен и те да не получават такива. От „Продължаваме промяната“ ще настояват и за криминализиране на плащането на пари в плик, защото е документна измама, като са наясно, че тази мярка ще спре и безотчетните пари на парламентарните групи.

4-те партии, преговарящи за управленска програма и съставяне на правителство, трябва да завършат днес дебатите по основните теми и да се разбере ще има ли коалиционен кабинет.

От 15 часа започват дискусиите по последната тема - външна политика. Очаквайте ги на живо в сайта на "24 часа".

От вторник, 23.11.2021 г. до събота, 27.11.2021 г. „Продължаваме Промяната“ започна серия от дискусии по ключови политики с цел изработване на коалиционно споразумение. Във всяка от дискусиите по различните теми са поканени да участват по трима експерти от БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“. На тях се обсъждат основните проблеми на съответния сектор, предложенията и мерките, които се предвиждат според програмите на различните партии.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
10 коментара
АСЕН ИЛИЕВ

АСЕН ИЛИЕВ

28.11.2021 | 08:14

ЕДИН ЯЛОВ ПУДАЛ ВМЕСТО ДРУГ ЯЛОВ ПУДАЛ. АМИ ТАКА Я РАЗБИРАТ С В И Н Е Т А "ПОДМЯНАТА" :)

Отговори
3 3
Хгфт

Хгфт

28.11.2021 | 19:25

Ялов си ти.Путка майна!

Отговори
2 0
АСЕН ИЛИЕВ

АСЕН ИЛИЕВ

28.11.2021 | 08:13

И СЕГА КВО? ЯЛОВИЯ ПУДАЛ ОТ ПЛОВДИВ, ВМЕСТО ЯЛОВИЯ ПУДАЛ ОТ БАНКЯ :)

Отговори
3 3
700 лв?????

700 лв?????

28.11.2021 | 02:33

Голямо договаряне е падало.

Отговори
6 2
БКПто

БКПто

28.11.2021 | 01:13

Наште,ваште , абе все комуняги решиха да крадат заедно. КУ некой крадне повече ке го бият с голата тояга - па бил той и пендел........

Отговори
10 4
Хгфт

Хгфт

28.11.2021 | 19:27

Пий си хапчетата,бе кукундрел прост

Отговори
1 1
Идва времето всеки да си плати масрафа

Идва времето всеки да си плати масрафа

27.11.2021 | 23:05

Оттук редовен кабинет.Бърза промяна в съдебната система и отстраняване на Гешев.И после възмездие на такива ,като мамин ,баба мента,мама роза,Спартака ,здравка измамата,зике и прочие грабители на Пловдив и държавата

Отговори
9 9
Филибелия

Филибелия

28.11.2021 | 14:29

Надявай се коньо за зелена трева...

Отговори
3 2
Реалист

Реалист

27.11.2021 | 22:50

Аиде Баце изгоре

Отговори
13 3
Гешев

Гешев

27.11.2021 | 21:35

Ох,дано да не свалят ДДС то на чекмеджето?

Отговори
8 6

Анкета

Коя дата предпочитате за национален празник на България?