4232

Данни на НОИ сочат: Този ужас застига всеки трети пенсионер...

В момента минималната пенсия за стаж и възраст е 523,04 лв.

 

Всеки трети с пенсия за стаж и възраст взима минималния размер на пенсията. Това показват данни на Националния осигурителен институт (НОИ).

Към края на месец март общият брой на пенсионерите в страната е малко над 2 млн. души. От тях 1,436 млн. души взимат пенсия за стаж и възраст. А 36 на сто от тях, или над 517 хил. души, получават минималния размер на пенсията, уточнява "Труд".

В момента минималната пенсия за стаж и възраст е 523,04 лв. Но много хора в страната излизат в пенсия в условията на непълен осигурителен стаж – при навършване на 67 години и наличие на поне 15 години трудов стаж.

Тези хора взимат по-малки пенсии, защото са работили, а съответно са били осигурявани, по-малко години. Минималната пенсия при пенсиониране с непълен стаж е в размер на 85 на сто от минималната пенсия за пълен стаж и възраст, което прави 444,59 лв.

 

Данните на НОИ показват, че в страната има над 400 хил. души с минимална пенсия за пълен стаж и възраст, тоест получават по 523,04 лв. Но има и още над 109 хил. души, които взимат минималната пенсия при непълен стаж от 444,59 лв.

Още близо 8 хил. души взимат минималната наследствена пенсия за стаж и възраст и за непълен стаж, която е в размер на 392,28 лв.

Данните на НОИ показват, че всеки пети, който взима минимална лична пенсия за стаж и възраст, няма необходимия пълен трудов стаж и взима по-малка пенсия, защото е работил по малко години. Но в страната има над 400 хил. души, които са работили пълния брой изисквани години за пенсиониране и получават едва 523,04 лв.

Вероятно през по-голямата част от трудовата си кариера те са били осигурявани на минималната или на близка до минималната заплата за страната. И сега взимат минималната пенсия. Всъщност, като бъде използвана формулата за определяна на пенсиите, голяма част от тези хора би трябвало да получават дори по-малка сума от 523,04 лв., но реално взимат минималната пенсия за стаж и възраст.

Причината за това е формулата за определяне на пенсиите. При излизане в пенсия на всеки човек определят индивидуален коефициент, който представлява съотношението на доходите, върху които е бил осигуряван през всичките месеци, през които е работил, към средния осигурителен доход за съответния месец.

Този индивидуален коефициент се умножава по годините и месеците трудов стаж и по 1,35 на сто. И всичко това се умножава по средния осигурителен доход за предходните 12 месеца преди месеца на пенсиониране. Всъщност размерът на пенсиите до голяма степен се определя административно заради тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,35 процента.

Този коефициент е увеличаван няколко пъти през годините с решение на Народното събрание. Именно заради наличието на този коефициент дори хора, които имат 40 години трудов стаж, ако са били осигурявани върху минималната заплата, действителната им пенсия, определена по действащата формула, е под минималната пенсия.

Дори хора, които са осигуряване не на минималната, а малко над минималната заплата, получават минимална пенсия. А причината за това е административно определената формула за изчисляване на пенсиите.

При хората с пенсии за инвалидност поради общо заболяване е още по-голям делът (76,9%) на тези, които взимат минималния размер на пенсията. Минималната пенсия за инвалидност зависи от степента на увреждане – от 276,64 лв. за хора без група инвалидност, до 601,50 лв. при над 90 на сто степен на увреждане. Над 282 хил. души взимат тези минимални пенсии за инвалидност поради общо заболяване.

Като прибавим и останалите видове пенсии се оказва, че 45,7% от всичките малко над 2 млн. пенсионери в страната, взимат съответната минимална пенсия, което прави близо 932 хил. души, пише БЛИЦ.

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?