44

Болниците разкриват 88 нови ТЕЛК, но няма кой да работи

Броят на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) се удвоява, като същевременно се въвежда случайно разпределение на преписките и така дори и да си кандидатствал за експертно решение в София, то може да бъде разгледано от комисия в Ямбол или някъде другаде.

88 нови териториални експертни лекарски комисии ще разкрият държавните и общинските болници у нас. Това съобщиха от здравното министерство за “24 часа”, след като изтече едномесечният срок, който държавните и общинските болници имаха, за да разкрият поне една експертна лекарска комисия.

Досега в страната имаше 80 работещи ТЕЛК. 300 хиляди души годишно се явяват пред комисиите, за да получат бързо решение и правилна оценка.

Почти година след като служебният здравен министър Асен Меджидиев предложи реформа в ТЕЛК, която да облекчи хората с увреждания, кабинетът “Денков” гласува промените и на практика задължи всички държавни и общински болници да разкрият по една, а в университетските болници - по минимум две ТЕЛК. Лечебните заведения имаха срок един месец - до 19 април, да изпълнят постановлението.

От регионалните здравни инспекции е поискано съгласуване за разкриването на нови 88 ТЕЛК в страната. От тях 79 са в лечебни заведения, за които е въведено изискване да открият по 1 или по 2 комисии, а други 9 са предложени от РЗИ по искане на лечебни заведения, които не са задължени.

Според новите правила в ТЕЛК задължително трябва да работят шефове на клиники и отделения или посочени от тях. С промените също така се предвижда освидетелстването да става в тримесечен срок от подаване на заявлението, а при временна неработоспособност срокът да е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК. Друга промяна ще съкрати срока за издаване на експертното решение. В тази връзка общият срок за обжалване от всички заинтересовани страни ще бъде 14 дни, а не както досега – 28 дни. При обжалване на решението на ТЕЛК, НЕЛК ще може да го отменя и връща за нова експертиза само веднъж, след което ще бъде задължена да се произнесе с решение.

Досега възможността за връщане на експертизата от НЕЛК към ТЕЛК беше неограничен брой пъти.

Комисиите ще работят само по документи. Физически преглед ще се прави по изключение на хора в тежко състояние. Така например, след като в края на юни заработи електронната система за случайно разпределение, ТЕЛК-Ямбол, ще може да издаде решение на човек, подал документи в София. А при медиците от Бяла за освидетелстване може да попадне човек с увреждания от Видин.

Болниците обаче имат затруднения с разкриването на нови комисии, тъй като няма достатъчно кадри, които да работят в тях, твърди д-р Неделчо Тотев, председател на Сдружението на общинските болници в България и управител на болницата в Чирпан. 


Положението е тежко не само в общинските, но и в областните болници, където също не достигат лекари. Най-притиснати са университетските лечебни заведения, тъй като те са изцяло държавни и ако не изпълнят изискването, най-лесно ще търпят санкции, казват специалисти.

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?