71

Ако се преселиш от София в Пловдив, животът ти се скъсява с година

Пловдивчани живеят средно 74,4 години, което е с близо година над средната продължителност за България от 73,5 г. Това сочат данните на НСИ, изчислени за периода 2021 - 2023 г.

Спрямо предходния период (2020 - 2022 г.) продължителността на живота се увеличава с 1,6 години. Тя обаче остава по-ниска от предпандемичните години, когато е била над 74 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 70,3 години в област Видин до 75,4 години в областите София (столица) и Кърджали. Пловдив е изпреварен и от Благоевград (74,9) и дели четвъртото място с Варна(74,4). 

Ако се вярва на статистиката, преселилите се под тепетата софиянци рискуват да съкратят живота си точно с една година.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.


Средната продължителност на живота при мъжете е 69,9 години, докато при жените е със 7,4 години по-висока - 77,3 години. В сравнение с 2013 през 2023 г. наблюдаваме намаление на средната продължителност при мъжете с 1,1 години, а при жените с 0,7 години.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Враца (8,5 години), а най-малка - в област Шумен (6,3 години).

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3,1 години по-висока (74,4 години) отколкото на населението в селата (71,3 години). Спрямо 2013 г. за населението в градовете тя е намаляла с 0,9 години, а за населението в селата - с 1,3 години.

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 15.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.0 и 17.1 години. В сравнение с 2013 г. през 2023 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 0.6 години.

Редакция: Вадим Стоев

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?