44

550 лева ще е енергийната помощ за новия отоплителен сезон

От 1 юли започва приемът на заявления за целева помощ за отопление.

От 1 юли 2024 г. започва приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2024/2025 г., съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. Подпомагането е регламентирано в Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен на диференциран минимален доход за отопление, пише dunavmost.com.

За предстоящия отоплителен сезон, който ще продължи от 1 октомври 2024 г. до 31 март 2025 г., размерът на предоставяната енергийна помощ ще бъде 553,75 лева. Сумата е съобразена с определените нови цени на електроенергията за бита.

Заявления ще се приемат в дирекциите "Социално подпомагане" в цялата страна до 31 октомври 2024 г. Важно е да се отбележи, че предстоящата индексация на пенсиите няма да се отрази на достъпа до кандидатстване за целевата помощ за отопление.

През отоплителен сезон 2023/2024 г. енергийни помощи са изплатени на 324 674 семейства и самотноживеещи хора в цялата страна. Очаква се през новия отоплителен сезон броят на подпомогнатите да бъде близък до миналогодишния.

Диференцираният минимален доход за отопление за отоплителен сезон 2024/2025 г. е в размер на 552,30 лв., което представлява 3,5 пъти размера на гарантирания минимален доход от 157,80 лв.

За да получат помощта, кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

- Да имат средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца под 552,30 лв.
- Да не притежават движима и недвижима собственост и/или парични влогове на стойност над 24 пъти размера на гарантирания минимален доход (3787,20 лв.).
- Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество.
- Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.

Целевата помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 2024 г. до 31 март 2025 г. Изплаща се на два транша - първият транш се изплаща до 30 ноември, а вторият - до 31 януари.

Подробна информация за необходимите документи и условията за отпускане на целевата помощ за отопление може да бъде получена от дирекциите "Социално подпомагане" и на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?