200 лева е санкцията за неправилно съхраняван личен документ

В приетия от сегашното 41 Народно събрание Закон за българските лични документи увеличават санкциите единствено с цел превенция на българските граждани, които през последните години са станали жертва на измами чрез използване на подправените им лични карти и паспорти, съобщават от МВР. "Зачестиха случаите на имотни измами, теглене на пари от банки, сключване на лизингови сделки и др. с подправени лични документи, които не са били обявени от гражданите за изгубени или откраднати", се казва в съобщение на МВР.

Текстът на закона е публикуван в Държавен вестник, бр.82 от 16 октомври. Съгласно чл. 81, ал.1 глобата е в размер от 20 до 150 лева, а в чл. 81, ал. 2 - от 30 до 200 лева. При повторно нарушение по предходната алинея наказанието е глоба в размер от 50 до 300 лева.

Глоба от 20 до 150 лв. се налага когато гражданинът:
- не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна данни /имена, ЕГН, постоянен адрес и др./
- не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст;
- не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната;
- е навършил 18 години и не е подал заявление за издаване на лична карта;
- не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност;
- не върне паспорта си в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност.

Глоба от 30 до 200 лв. се налага когато:
- не е обявена промяна в гражданството
- когато личният документ е изгубен, повреден или унищожен;
- изгубването, повреждането или унищожаването не е декларирано в предвидения тридневен срок изгубване;
- гражданинът продължава да използва документ, за който е декларирал, че е повреден, унищожен, изгубен или откраднат;
- при подаване на неверни данни в заявлението за издаване;
- ако използва нередовни български лични документи;

- ако попречи на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличността му.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Какъв трябва да е следващият кмет на Пловдив?