Следвайте ни

Наредбата за нивата на шума е от 2006 г.

Шумът и неговите допустими нива в различните градски и извънградски зони за първи път е разписан и определен през 2006 година с Наредба 6 на Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите. В документа са записани точни стойности на показателите за шум през различните части на денонощието, граничните стойности, методите за оценка, както и вредните ефекти върху здравето на населението.

Според наредбата се обособяват три часови зони на обхват - дневна /от 07,00 до 19,00 часа/; вечерна /от 19,00 до 23,00 часа/ и нощна /от 23,00 до 07,00 часа/. Освен това, вътре са записани и общо десет на брой зони според спецификите им - жилищни, индустриални, такива с натоварен пътен трафик, в близост с релсов транспорт и друг. Заложените параметри в документа обаче се оказват твърде либерални. Така например в зоните с "интензивен трафик" замерването се прави  на разстояние 25 метра от оста на крайната лента за движение и на височина от поне 2 метра над нивото на платното за движение. 

Наредба 6 служи за основа за всяко решение, взето от местните администрации в страната, касаещо шума и неговите нива. В Пловдив през юни 2017 година се актуализира шумовата карта и от Общинския съвет се приема „Актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив“.

Станимир Кронев

Редактор

Станимир Кронев е завършил журналистика в СУ и финанси в ПУ. Участва в създаването на редица културни и развлекателни събития в Пловдив. Публикува в американски издания.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?