Следвайте ни

12 млн. лв. липсва в хазната на Банско

viber icon

7 млн. лева са задълженията на община Банско, оставени на новото ръководство на курорта от техните предшественици. Още 5 млн. лева банков депозит отпреди 8 години също е похарчен. Това стана ясно при обсъжданията на Бюджет 2020 по време на провелата се вчера първа сесия на местния парламент за тази година. Новият бюджет бе определен като „реалистичен“, но и като „Бюджет на финансова дисциплина и плащане на стари задължения“.

На заседанието стана ясно, че са наложени ограничения във всички сфери и през следващата година общината ще работи при строга финансова дисциплина.

„Всички бяхме наивни, а аз най-много. Считахме, че когато свалим кмета и ръководството, ще се смени схемата на управление. Казахме си, че всичко е отминало и отива в миналото, но прибързахме. Това, което получихме в наследство, е не само погрешно в управленски смисъл, но и неморално. То е разоряващо за община Банско!”, каза кметът Иван Кадев преди дебатите за бюджета и допълни: „Може да са силни тези думи, но за нас е така. Всички ние, гражданите на община Банско, ще имаме да погасяваме едни 7 млн. лева кредит, които бяха изтеглили в предишните години. За обслужването на този кредит всяка година община Банско трябва да заделя по над 1 млн. лева от собствени приходи, вместо да ги инвестираме в детски градини, училища, социални дейности, образование. Големият проблем не е толкова в обслужването му, а във факта, че тези пари са изхарчени през 2018 и 2019 г. от предишното ръководство. Това поведение считам за недостойно спрямо нашите съграждани, които очакват от своите управленци предвидимост и някаква мярка. Банскалии са очаквали европейски професионализъм, а са получили задължения. Има един красноречив факт, пред който мълчат авторитетите. Преди 8 години общината е поета с банков депозит от над 5 млн. лева. Сега заварваме общината с кредитни задължения от 7 млн. лева. Колкото и да са намалели приходите на общината, липсата на едни 12 млн. лева заслужава интерес може би на други специализирани органи. Това са пари, които постъпват от всички нас – жителите на община Банско”, поясни Иван Кадев пред общинските съветници и беше категоричен, че новото общинско ръководство няма намерение да бяга от отговорност и ще направи всичко възможно да стабилизира финансовото състояние на общината, но заяви, че тя ще работи при строга финансова дисциплина, за да се подсигурят  основните й  функции.

Кадев гарантира, че децата ще останат приоритет при достъпа на средства, издръжката на детските градини ще бъде осигурена, цената на млечната кухня няма да поскъпне и ще се гарантира нормалното функциониране на всички детски градини, ще се обезпечат извънкласните и летни мероприятия на младите, ще се осигурят средства за масовия спорт и развитието на фестивалната програма в община Банско.

Засегнат от думите на градоначалника бе бившият кмет Георги Икономов, който припомни на Кадев, че той е бил част от общинското ръководство допреди две години, и заяви, че всичко е било прозрачно, зад всяка стъпка стои решение на Общинския съвет. Относно кредита той призна, че община Банско е имала възможност да го върне, когато са верифицирани последните пари по водния цикъл, но с решение на ОбС е взето решение те да бъдат използвани за инфраструктурни обекти.

„Знам, че е по-лесно да хвърляте цялата вина върху мен, но сега вие сте на ход. С това се разполага, с това ще се работи. Да се говори за изхарчени 12 млн. лева е несериозно и го казвам напълно отговорно, защото има бюджети, всяка година минава одит от Сметната палата, така че не хвърляйте такива празни приказки. Не сме преди избори. Всичко, което е харчено, е харчено със знанието на Общинския съвет, минавали са отчети и всичко, което се изисква по закон”, заяви Икономов.

Той допълни, че е несериозно да се говори за непрозрачност, и изреди няколко обекта, за които е получено финансиране през предишния мандат, като заяви, че те удобно се забравят да се споменат. Икономов посочи околовръстния път, горския техникум, новата детска градина.

Тук заместник-кметът Сашка Въчкова поясни, че е добре, че срокът по кредита е бил удължен и е имало възможност средствата да се използват за инфраструктурни проекти, но допълни, че тези средства въобще липсват. Първоначално те са взети като мостови кредит за обезпечаване изпълнението на т.нар. проект за водния цикъл в Банско. 

„Когато започнахме да изготвяме финансовата рамка за Бюджет 2020, ние се запознахме с отчетите за 2019 година. През 2019 година не сме установили вложени инвестиции от собствени приходи, в случая заем в размер на 5 млн. лева. В представената капиталова програма също няма 5 млн. собствени приходи. Това са преходни остатъци, финансирани с постановления на Министерски съвет, целеви средства. Тези 5 млн. са били изхарчени още преди гласуването им в края на 2018 година от ОбС. Преглеждайки решението от тогава, не мога да кажа дали това е обяснено на общинските съветници, които са били тук. Малко преди решението е направена финалната верификация на изразходваните средства по проекта, средствата са били възстановени и ние сме имали възможност да върнем почти цялата сума с разлика от около 300 хил. лева на фонд ФЛАГ, от който е взета. Тя не е върната, а през 2019 година такива пари вече няма“, поясни Въчкова.

От думите й стана ясно още, че в отчета за бюджет  2019 има преразход в много от параграфите. Въчкова поясни още, че част от тези разходи са изразходвани по начин, по който се цели избягване  на принципите на Закона за обществените поръчки. От разясненията й стана ясно, че са изразходвани около 350 хил. лева за ремонт на улици и тротоари без провеждане на процедура по ЗОП и избор на изпълнител. Тези средства са разплатени в рамките на около 3 месеца по сключени граждански договори с 11 лица и закупуване на материали.

В отговор на това Икономов заяви, че и друг път са извършвани ремонти посредством сключване на граждански договори, и допълни, че това е спестило на общината поне 30% от средствата, които би платила при наемане на фирма.

Въчкова опонира, като поясни, че не са спазени ограниченията по ЗОП за прага по гражданските договори и материали, които са регламентирани по закон.  

Другият заместник-кмет Стойчо Баненски даде разяснения пък по отношение споменатите от Икономов обекти, за които е получено финансиране по негово време. Той поясни, че за детската градина не са предвидени средства за обзавеждане и  асансьори, което по груби сметки ще струва на общината допълнително около 200 хил. лева.  Пропуски бяха изтъкнати и за проекта за езерото в градския парк. По отношение на околовръстния път, или ул. „Найден Геров“, Баненски уточни, че договорът за изпълнение е възложен ден преди встъпване в длъжност на Кадев и в момента се обжалва пред КЗК. Физкултурният салон в училището в Добринище също бе споменат от Баненски, който поясни, че там е дадено допълнително финансиране, като е подписан анекс към договора, но и към момента салонът все още не работи. Споменати бяха също минералната баня в Добринище, където също са установени проблеми с изпълнението, и още няколко обекта.  

По време на дебатите бе спомената неколкократно  и фирма „Дид Консулт Инженеринг Груп“, която има сключени общо 13 договора за строителен надзор с община Банско и по почти всички поръчки е с констатирани нарушения. Справка показва, че фирмата се представлява от Димитър Мунин, който е съпруг на племенницата на Г. Икономов – Десислава Клечерова. 

Стана ясно още, че е установено безотговорно управление на някои договори по ПРСР за безвъзмездна финансова помощ. Споменати бяха  рехабилитация на улиците „Цар Симеон“, „България“, „Глазне“. При всички са установени пропуски. За „Цар Симеон” е направена първа копка, но няма издаден акт за изпълнение на строителни дейности. За улица „Глазне“ бе уточнено, че разбираемо изпълнението е забавено заради предвидено изпълнение за подмяна на канализация и за да не се стигне до повторно копаене, но бе пояснено, че процедурата е прекратена не заради забавянето, а заради открити големи несъответствия между проекта и обявената поръчка. По-нататък не е направено нищо и в момента проекта е застрашен от прекратяване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Споменато бе и за безконтролно управление на общинските дружества – липса на контрол при изхарчване на 350 хил. лева от футболния клуб, постоянното финансиране на топлофикация и натрупаните от нея задължения, без ясна концепция за управление на дружеството. Посочен бе и заем, даден на „Паркинги и гаражи” през 2016 година, който не е върнат.  

Цялата сесия протече при нападки и упреци, най-вече към ексградоначалника Георги Икономов, който накрая призова да се изчакат проверките от институциите и след като се произнесат дали има злоупотреби, тогава да се отправят обвинения и упреци.

В крайна сметка бюджетът бе приет с мнозинство от 16 общински съветници, като само Икономов  гласува „въздържал се“.

Бюджет 2020 на община Банско е в размер на 24 184 242 лева. От тях приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 10 388 562 лева, в т.ч. обща субсидия от делегирани за държавата дейности в размер на 8 959 913 лв., целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на 0 лева, собствени приходи на звената на делегиран бюджет 0 лв., преходен остатък в размер на 1 378 649 лева. Очакваните приходи за местни дейности възлизат на 13 845 680 лв., от тях данъчни в размер на 7 376 000 лева и неданъчни в размер на 4 188 100 лева, трансфери за местни дейности в размер на 118 400 лева.

Инвестиционната програма за 2020 година на община Банско е в размер 4 588 258 лева. Одобрена бе и целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 813 300 лева.

Одобрени бяха годишните субсидии, които за читалищата са в размер на 240 120 лева, за спортни клубове 974 000 лв., младежки организации – 0 лева,  и организации с нестопанска цел – 130 620 лева.

Одобрени бяха и лимити за разходи. Тук бяха гласувани и средства за представителни цели на кмета Иван Кадев в размер на 24 320 лв., и на  председателя на ОбС Димитър Русков в размер на 12 160 лева.

През 2020 година общината няма намерение да поема общински дълг, а новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани, не могат да надвишават 2 959 767 лева.

 

 

Източник: struma.bg

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

Георги Илиев-Пловдив

07.02.2020 | 11:31

Аааа, каква излезе тя сега? При "лошия" Краваров общината оставена на плюс 5 000 000, а при "хубавия" гербер Икономов -на минус 7 000 000.!!! Тогава, когато ГЕРБ спечелиха в Банско играхте хоро пред вратата на Краваров, нали? За няколко години се разболя човека и си отиде... Щото обичаше Банско, както малко хора го обичат! Сега отивайте да му се молите да стане та да ви оправи дереджето!

Отговори
1 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще ходите ли на море и къде?