Подай сигнал

Аут от Общински съвет, ако въртиш бизнес с общината

Градът

от Екип на "Марица" 1309 прегледа 0

Аут от Общински съвет, ако въртиш бизнес с общината

Половин дузина общински съветници в Пловдив ще трябва да напуснат местния парламент, ако участват във фирми, които въртят бизнес с местната власт. Трусът може да дойде заради приетия миналия месец Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Неговите преходни и заключителни разпоредби променят част от текстовете в друг нормативен акт - в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Така в ЗМСМА е въведено ново ограничение, което гласи, че не може общинският съветник "да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия".

Това би трябвало да извади от списъка на местните парламенти всички съветници, чиито фирми изпълняват поръчки или въобще имат договорни отношения с общината. Ясни указания как да се прилага новият текст обаче няма и в общинските съвети масово се чудят какво да правят. Въпросите са много: попадат ли например в този списък съветниците, които са представители на общината в общото събрание на дружества като МБАЛ "Пловдив", "Свободна зона" или "Пълдинтур инвест"?

Срокът, в който съветниците трябва да подадат декларации за несъвместимост, е 23 февруари.

Подробности за това кои общински съветници в Пловдив могат да попаднат под ударите на новия текст очаквайте в утрешния брой на "Марица".

Коментари