Допринася ли Гребната за добро качество на живот и активен отдих в Пловдив?

  • 80% - Да
  • 12.6% - Не
  • 7.4% - Нямам мнение