Допринася ли Гребната за добро качество на живот и активен отдих в Пловдив?

  • 87% - Да
  • 9.1% - Не
  • 3.9% - Нямам мнение