Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?

  • 41.6% - Да
  • 58.4% - Не