Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?

  • 41.5% - Да
  • 58.5% - Не