Следвайте ни

Кой е най-сериозният замърсител на въздуха в Пловдив?

  • 24.6% - Печките на твърдо гориво
  • 25.5% - Задръстванията по улиците
  • 18.8% - Старите автомобили
  • 2.6% - Горенето на сурова дървесина
  • 5.9% - Строителството и ремонтите
  • 17.6% - Индустрията
  • 4.9% - Ръчното почистване на улиците