Следвайте ни

Никотинът е естествена съставка на тютюна. Кое твърдение е правилно?

  • 33.5% - Никотинът е основната причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето
  • 5.7% - Никотинът може да се извлече от тютюна, само когато тютюнът гори
  • 55.7% - Никотинът води до пристрастяване, но не е основната причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето
  • 5.1% - Никотинът е в много малки количества в тютюна и затова в тютюневите изделия се добавя допълнително от него