Следвайте ни

Никотинът е естествена съставка на тютюна. Кое твърдение е правилно?

  • 32.8% - Никотинът е основната причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето
  • 6.5% - Никотинът може да се извлече от тютюна, само когато тютюнът гори
  • 54.3% - Никотинът води до пристрастяване, но не е основната причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето
  • 6.5% - Никотинът е в много малки количества в тютюна и затова в тютюневите изделия се добавя допълнително от него