Следвайте ни
Научете повече за технологията на нагряване на тютюн и разликата с конвенционалните цигари тук.

Знаете ли какво представляват бездимните технологии за нагряване на тютюн?

  • 22.9% - При технологията за нагряване на тютюн се нагряват изкуствени заместители на тютюна, но няма горене и дим, а се образува пара.
  • 52.4% - При технологията за нагряване на тютюн се нагрява истински тютюн и се образува пара, за разлика от цигарите, при които има горене и цигарен дим.
  • 9.5% - Това е технология, която, също като при цигарите, изгаря тютюна, но пепелта не се вижда, защото остава вътре в устройството и след това се почиства.
  • 15.2% - Това е технология, която също като при цигарите, изгаря тютюна, но димът от изгарянето е по-малко и затова не се вижда.