Каква вода пиете вкъщи?

  • 27.7% - Пия само от чешмата и нямам проблеми
  • 33.1% - Купувам минерална вода от магазина
  • 11.8% - Запасявам се с вода от най-близките до Пловдив минерални извори
  • 2.9% - Заради сигналите за замърсена вода вече започнах да си купувам минерална
  • 14.9% - Редувам вода от чешмата със закупена от магазина
  • 9.6% - Водата е за миене. Пия вино и ракия