Следвайте ни

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?

  • 9.2% - Атрактивна туристическа и арт дестинация
  • 12.2% - Индустриален център с ниска безработица
  • 6.7% - Образователен център с много студенти и млади специалисти
  • 27.2% - Град с чист въздух и много зеленина
  • 7.2% - Разрастване на възможностите чрез сливане със съседни общини
  • 15.2% - Икономическа столица на Южен Централен район
  • 22.2% - Град с ниски данъци и социални придобивки