Подай сигнал

Американците ни дишали прахта преди 150 години

Докато янките превеждали немските учебници по физика, Найден Геров съставил оригинален на български

Образование

от Елица Кандева 457 прегледа 0

Как ще ги стигнем американците, е доста закъснял въпрос. Още през 19. век сме ги надминали с първия български учебник по физика, докато те още са превеждали немските. А негов автор е Найден Геров, макар да го познаваме повече като книжовник с принос към българския език. В тази непозната светлина е представен будителят от проф. Никола Балабанов в рамките на Паисиевите четения, които стартираха в ПУ „Паисий Хилендарски”.

"Найден Геров има принос и в езика, но най-вече във физиката. Формулира основните понятия на съвременно ниво през 1850 г. Докато в половин Европа философи и физици отричат съществуването на атома, той пише, че всички тела се състоят от атомите - малки, неделими, непроницаеми частици”, категоричен е ученият. Той определя книжовника като изключително прогресивна в научно и езиково отношение личност, уверена, че физиката е фундаментална наука, която води до прогрес.

Ученикът му Йоаким Груев прави два превода от немски на трудове по физика. Така до края на 19. век физика в България се изучава по учебниците на българските книжовници. В същото време до края на столетието в САЩ няма учебник и превеждат този на Гано, който Йоаким Груев превежда 20 г. по-рано, изтъкна проф. Никола Балабанов.

Според него Геров е истински феномен по още три причини: не е учил физика, а стопански науки в Одеса, но е написал учебник по тази дисциплина. Не е учил филология, а е създал речник в 6 тома. Не е следвал и дипломация, а 30 г. е бил на дипломатическа служба.

Още над 230 учени от 13 държави ще представят резултатите от проучванията си в рамките на Паисиевите четения. Тази година престижният форум е юбилеен и е посветен на 45 г. от началото на филологическите специалности във вуза, като представя и четиритомник с трудовете на участниците от миналата година.

Оказа се, физиката и науката за езика са вървели ръка за ръка и в историята на Пловдивския университет. Първият прием на филолози е през 1973 г., като в началото дават рамо преподаватели от Софийския университет. До 1984 г. филологическите специалности на практика са във Физическия факултет, след това поставят началото на Педагогическия, като към тях се добавят и начална и предучилищна педагогика.

Филологическият факултет е самостоятелен от 1991 г. и в момента предлага най-много специалности, като извършва обмени с над 50 университета, сред които Кралският колеж в Лондон и Сорбоната в Париж, каза деканът проф. д-р Вера Маровска. На старта на форума по решение на Факултетния съвет за особен принос със статуетки бяха наградени три знакови личности: проф. Иван Чобанов, доц. Владимир Янев и доц. Йордан Костурков.

Навремето филологията беше широкопрофилна специалност с поток от 150 студенти. Сега се феминизира и интересът е спаднал, но има светлина - тази година приехме 55 младежи в редовна форма, а задочната е пълна, каза ректорът на Пловдивския университет проф. Запрян Козлуджов. Той добави, че част от първокурсниците са наистина добри, а другите - мотивирани. Налага се да наваксваме липси от средното образование, когато расте генерация от нечетящи хора, не скри той.

На старта на Паисиевите четения стартира и академична книжарница, от която изкушените могат да си вземат безвъзмездно издания на преподаватели от ПУ - ценни трудове в ограничен тираж от последните години.

Коментари