Следвайте ни

Земеделци сами вземат проби за анализ на почвите

Лабораторно оборудване за проби от почвите ще бъде въведено в Хасково. То ще е в помощ на земеделските производители. С тези проби ще се определят показателите pH на почвата, съдържание на хумус, съдържание на амониев и нитратен азот, съдържание на усвоим фосфор и усвоим калий.

Въз основа на изследваните показатели ще бъдат разработени правила и норми за торене на основните групи култури с минерални и органични торове с цел получаване на високи добиви и минимално замърсяване на почвите и околната среда. Земеделски производители от Хасковска област ще бъдат обучени в основни екологични аспекти: въздух, вода, почви; управление на отпадъците и устойчиво земеделие. Това съобщи председателят на КРИБ Хасково Стефан Димитров.

Проектът на работодателската организация и Земеделската камара в  турския град Мерич „Спасете природата, за да спасите Бъдещето“ е по Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество. 

 Земеделците ще могат сами да вземат проби от земите си и да извършват анализи. „Правилното пробовземане и видът на почвените анализи са от решаващо значение за успеха на всяко земеделско начинание и бизнес. Ето защо ние ще предложим на земеделски стопанства в областта възможността да следят абсолютно безплатно състоянието на почвите си и ще им дадем насоки за оптимално торене съгласно новите директиви на ЕС. Те ще бъдат насърчени да развиват устойчиво земеделие, като в същото време ще повишат добивите си“, коментира Стефан Димитров.

 

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?