Следвайте ни

Залагаме на житни и маслодайни култури

Увеличават се площите с овощни, намаляват тютюнът, млякото и говеждото месо

viber icon

Брутната добавена стойност (БДС) от аграрния сектор през 2019 г. е в размер на 3 876 млн. лева по текущи цени, или 3,8% от всички икономически сектори. За сравнение, предходната година БДС от земеделие е била 3,9%. Като цяло брутната добавена стойност, създадена от отраслите на националната икономика през 2019 г., възлиза на 103 383 млн. лева (52 859 млн. евро), отбелязвайки ръст от 3,3% на годишна база. Това е посочено в „Аграрен доклад 2020“ за състоянието и развитието на отрасъла през 2019 г., изготвен от Министерство на земеделието, храните и горите.

Площта със селскостопанско предназначение през 2019 г. е 5 222 925 ха, което представлява около 47% от територията на страната. От нея обработваемата земя е 3 461 615 ха. В нея се включват площите, при които се прилага сеитбооборот, временните ливади с житни и бобови треви, угарите и оранжериите. През 2019 г. тя намалява незначително (с 0,1%) спрямо предходната година, до 3 461 615 ха, което представлява 68,7% от използваната земеделска площ.

Най-много площи са заети с пшеница - 1 250 478 ха, слънчоглед - 789 604 ха, и царевица - 641 555 ха. Следват индустриални маслодайни култури - 158 305 ха, ливади, засети с бобови и житни треви - 124 333 ха, и ечемик - 112 264 ха. Пресни зеленчуци се отглеждат на 35 627 ха, а в оранжерии - 1503 ха. Овощните насаждения през 2019 г. представляват 1,8% от използваната земеделска площ на страната, като площите, заети с тях, са 90 221 ха, или с 1,6% повече спрямо предходната година. Лозя има върху 53 005 ха, което е намаление с 1,5% спрямо 2018 г. Най-малко са площите с тютюн - 4 849 ха. Те са намалели драстично в сравнение с 2015 г., когато са били 17 443 ха, а причината е тенденцията за отпадане на подпомагането.

Растениевъдният подотрасъл отбелязва увеличение от 2,1% на годишна база (със 118,9 млн. лева), повлиян основно от ръста при структуроопределящото направление Зърнопроизводство, който компенсира спада при редица други направления като Технически култури, Протеинодайни култури, Фуражни култури и Плодове.

Брутната продукция от подотрасъл Животновъдство нараства с 2,7% (с 48,5 млн. лева) на годишна база

Налице е увеличение в стойностно изражение при почти всички поднаправления на отрасъла. Спад се наблюдава единствено при млечния подсектор.

С най-голям дял в стойността на крайната продукция остават зърнените и маслодайните култури. Двете групи култури заедно (съответно зърнените - на стойност 2 933,3 млн. лева и маслодайните - 1 411,4 млн. лева) формират над половината (51,1%) от стойността на продукцията от отрасъл Селско стопанство през 2019 г.

Сектор Плодове и зеленчуци (в т. ч. картофопроизводство и лозя) създава продукция на стойност 798,0 млн. лева, с 11,9% по-малко спрямо предходната година. В сравнение с 2018 г. се наблюдава значителен ръст на продукцията от круши ​- с 61,6%, и кайсии и зарзали - с 48,9%. 

Същевременно производството на бадеми се свива с 43,9%, а това на ябълки - с 13,3%.

Производството на зеленчуци (в т.ч. картофи) е в размер на 476,5 млн. лева (дял от 5,6% в стойността на крайната продукция), а на плодове - в размер на 321,5 млн. лева (дял от 3,8%). Крайната продукция от подсектор Плодове намалява с 16,2% в стойностно изражение, а от подсектор Зеленчуци - с 8,7%. Общо при зеленчуците е налице спад както на производството, така и на цените. При плодовете се наблюдава ръст на физическия обем при повечето пресни плодове, съпроводен обаче от понижение на цените. За резултатите от подсектор Плодове до голяма степен влияние оказва спадът при производството на винено грозде (намаление на физическия обем на продукцията с 9,2%, съпроводено от спад на цените с 13,3%).

В доклада е отчетено също, че произведеното количество влакнодаен памук нараства с 29,9%

спрямо предходната 2018 година, до 3099 тона, в резултат на увеличение както на реколтираните площи с 9,6%, така и на средния добив с 18,5%.

Общите площи, върху които се прилагат методите на биологично производство (площи в период на преход и биологични площи) през 2019 г., са в размер на 226 хил. ха - с 39,2% повече в сравнение с 2018 г. Техният дял в общата използвана земеделска площ в страната достига 4,5%, при 3,2% през предходната година. Превес имат биологично отглежданите трайни насаждения, следвани от зърнено-житни култури, вкл. ориз и технически култури.

Крайната продукция от подотрасъл Животновъдство за 2019 г. е в размер на 2 174,4 млн. лева. Налице е увеличение от 184,2 млн. лева (или с 9,3% спрямо предходната година), обусловено от ръст на цените. При производството на мляко - дял от 7,4% с 625,3 млн. лева се наблюдава годишно намаление с 4,1% в стойностно изражение - резултат от свиване на производството с 6,7% и ръст на цените с 2,6%.

Водещ при производството на мляко през 2019 г. остава Южен централен район, с дял от 26,8%, следван от Югоизточен район с 20% и Североизточен район с 16,5%. Най-нисък добив е регистриран в Югозападен район - 7,8%.

Овцевъдството и козевъдството заемат дял от 4,4% с 372,5 млн. лева - ръст на стойността от 87,3% спрямо 2018 г. - при незначително намаление на физическия обем с 1,1% и чувствителен ръст на цените с 88,4%.

Свиневъдството е с дял от 4,0% с 336,6 млн. лева. Стойността на продукцията нараства с 10,8% на годишна база под влияние на увеличението на цените (с 13,8%) въпреки спада на физическия обем (с 3,0%). При птицевъдството с дял от 3,7 % стойността на продукцията нараства спрямо 2018 г. както поради постигнат ръст на физическия обем (с 2,2%), така и под влияние на увеличението на цените (с 1,3%). Говедовъдство държи дял от 2,9% с 249,6 млн. лева. В подсектора има спад от 15,4% на годишна база.  Намалението на стойността на продукцията е резултат от спада както на цените (с 8,8%), така и на физическия обем (с 6,6%) в това производствено направление. За сметка на това при производството на яйца има ръст от 4,6%. Неговият дял е 2,1%, със 181,9 млн. лева.

През 2019 г. пчелните семейства, от които е добиван мед, достигат 702 851 броя - с 14,5% повече спрямо предходната година. При леко понижение на средния добив от пчелно семейство (16,4 кг) производството на пчелен мед бележи ръст от 11,4%, до 11 518 тона.

Като цяло брутната добавена стойност, създадена в селското стопанство през 2019 г., е в размер на 3 727,2 млн. лева и отбелязва ръст на годишна база от 1,7% (с 63,8 млн. лв.).

През 2018/2019 стопанска година общият брой на земеделските стопани, регистрирани в регистъра по Наредба № 3/1999 г., е 88 162, а през 2019/2020 стопанска година (към юли 2020 г.) броят на фермерите намалява до 80 236. Отрицателната тенденция започва след стопанската  2014/2015 г., когато земеделските производители на светло са били 97 266. 

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще се ваксинирате ли срещу COVID-19?