71

За 22 г. водните птици у нас са намалели три пъти СНИМКИ

Най-многочислени са зеленоглавата патица, обикновена лиска и застрашената кафявоглава потапница

90 вида водолюбиви птици с обща численост от 206 688 индивида са установени при 46-ото преброяване на зимуващите водолюбиви пернати у нас. Проучването е проведено в периода 13-16 януари 2022 г., като са обходени над 200 влажни зони у нас, съобщиха от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). В изследването са участвали експерти и доброволци на БДЗП, Изпълнителната агенция по околна среда, Зелени Балкани, Регионалните инспекции по околна среда и водите, Българска академия на науките, ловни сдружения и представители на други неправителствени организации.

Екипите са преброили 5851 големи белочели и 32 от световнозастрашените червеногуши гъски. Ненадминат остава резултатът през 2013 г., когато  са установени рекордните за България над 54 000 червеногуши гъски.

Трите най-многочислени наблюдавани видове водолюбиви птици са: зеленоглавата патица (43 165 броя), обикновената лиска (28 514 броя) и световнозастрашената кафявоглава потапница (26 206 броя). Към момента са обработени малко над 90% от данните, които показват, че общата численост на установените водолюбиви видове птици е 206 688 индивида, като по време на преброяването през 2021 г. техният брой е бил 190 147 индивида, а през 2020 г. - 226 636 индивида.

Тези числености са далеч по-ниски от установените в предишни периоди

Например през 1999 и 2000 г. водолюбивите птици у нас са били съответно 404 410 и 652 418 броя.

От световнозастрашените водолюбиви видове, освен червеногушите гъски и кафявоглавите потапници, са установени: 4 ушати гмуреца, 1112 тръноопашати потапници, 2 кадифени потапници в язовир "Огоста" и 1490 средиземноморски буревестника. Сред интересните наблюдения са голяма черногърба чайка в района на Северното Черноморие, 849 къдроглави пеликана, 17 550 малки корморана и 84 големи черноглави чайки в района на Бургаските езера, един розов пеликан в язовир "Розов кладенец", 9 белооки потапнци на язовир "Овчарица" и 173 червени ангъча по река Дунав при село Попина. Общо за страната бяха регистрирани 29 морски орела, които са вид от Червената книга на България. Освен това бяха наблюдавани и видове, които не са характерни за зимните месеци у нас - една гривеста чапла по река Огоста, 31 малки бели чапли, 11 бели и 18 черни щъркела в Южна България, две гривести и една речна рибарка от района на Бургас.

Тази година почти всички екипи използваха мобилното приложение SmartBirds Pro за въвеждането на данните, благодарение на което бяха събрани близо 7000 записа и което спомогна изключително много за бързото обобщаване на резултатите. Традиционно

основната концентрация на птици бе регистрирана по Черноморското крайбрежие,

както и в някои големи вътрешни язовири. Сравнително малко бяха видовете птици и тяхната численост по Дунав, тъй като по време на преброяването реката беше с високо ниво и липсваха т. нар. пясъчни коси, които привличат хиляди птици. Голяма част от малките язовири и рибарниците бяха замръзнали, уточняват от БДЗП.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души. То се осъществява едновременно и синхронизирано в цяла Европа и Северна Африка с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International. Преброяването дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Според последните данни популациите на някои от световнозастрашените видове като малката белочела гъска и кафявоглавата потапница продължават да намаляват, поставяйки тези видове под реален риск от изчезване.

234595

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?