Следвайте ни

Вадим скици по местоживеене за земи в цялата страна

Ако собственикът на земеделска земя не желае да я обработва или да сключи споразумение, може да подпише договор с арендатор по избор. Договорът трябва да е нотариално заверен и предоставен в Общинската служба по земеделие, в чийто район попада поземленият имот. Необходимо е също да бъде вписван по партидата на имота в Агенция по вписванията в Имотния регистър. 

В чл. 3 на Закона за арендата в земеделието пише, че скиците се заявяват за получаване от нотариус чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър или се предоставят от страна в нотариалното производство. Когато за съответното землище няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, нотариусът съхранява скици на имотите, издадени от съответната общинска служба по земеделие по местонахождението на имотите.

Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, се вписват в службата по вписванията и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие. Към акта, подлежащ на вписване, се прилагат издадените скици на имотите.

Мария Петрова

Ръководител екип „бизнес“

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Коментари

За да публикувате коментари трябва да имате профил в сайта

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?