1553

Тръгват схемите за минимандри и кланици

От 20 юни Държавен фонд "Земеделие" започва прием по две схеми - за инвестиции в минимандри и за изграждане на кланични пунктове. По схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“ документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.

По мярката се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 60 000 лева. Подпомагането се предоставя за покриване на част от разходите за изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (минимандри) или закупуване на временни обекти за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване - преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират.

Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на изпълнението на инвестицията. Определеният бюджет на помощта за 2022 г. е в размер на 1 млн. лева, който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност, свързана с млечно животновъдство, както и организации и групи производители.

По схемата „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“ документи също ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. По мярката ще се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лв.

Подпомагането се предоставя за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива за добив и/или транжиране на месо от собствени едри преживни животни и/или дребни преживни животни. Бюджетът по схемата за 2022 г. е в размер на 1 млн. лв.  Средствата ще се разпределят до изчерпването им по реда на кандидатстване.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?