Следвайте ни

Тръгна мярката за биосигурност във фермите

Новата ОСП подкрепя застрашени от изчезване породи крави

viber icon

С бюджет от 23,5 млн. лв. стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Процедурата е насочена към повишаване на биосигурността в земеделските стопанства. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 5 май 2021 г.

Подпомагането цели намаляване на риска и превенция от възникване на заразни болести по животните. Със средствата животновъдите ще могат да закупуват или изграждат инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата, безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти, както и да направят инвестиции в санитарната инфраструктура.

Приоритет, чрез критериите за подбор по процедурата, ще бъде предоставян на проектни предложения, които се реализират в землището на населено място, общината или административната област, в която е възникнала епизоотична обстановка.  С предимство ще са проектите, които се изпълняват в области с по-висок риск от разпространение на заразни болести, както и според гъстотата на броя отглеждани животни. С приоритет ще бъдат стопани с животновъдни обекти, засегнати от усложнена епизоотична обстановка, в резултат на която са унищожени част или всички животни в съответния обект. 

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2023-2027 г.) предвижда

прилагането на обвързана подкрепа за крави, които са застрашени от изчезване.

Целта на подпомагането е стимулиране на добива на произведени по естествен начин здравословни храни със специфични уникални за съответната порода качества.

Основни изисквания към земеделските стопани е да отглеждат 20 и повече крави от една застрашена от изчезване порода, както и да реализират на пазара животни за клане, износ или продажба в други стопанства, или мляко и млечни продукти. Дейността в стопанството трябва да бъде съобразена с всички ветеринарномедицински и зоотехнически изисквания. Необходимо е заявените за подпомагане животни да са крави на възраст над 22 месеца, идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай