Следвайте ни

Тази седмица в Европарламента: Решават съдбата на новата агро политика

viber icon

Реформата на новата Общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС ще бъде гласувана на предстоящата пленарна сесия на Европейския парламент 19-25 октомври 2020. Дебатите са насрочени за днес, а гласувания ще има през цялата седмица.

Важен акцент са законодателните предложения относно многогодишната финансова рамка /МФР/ за периода 2021-2027 г., която ще определи бъдещия бюджет за селското стопанство.

Първият стълб запазва своя приоритетен характер (Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), 78,4 %), въпреки че заради излизането на Великобритания от ЕС се отбелязва намаление с 11% за земеделие. От това губи предимно развитието на селските райони, където по прогнозни данни има редукция на средствата с 28%.

Въз основа на новата МФР Комисията представи три предложения за регламент, които установяват законодателната рамка за ОСП за периода 2021-2027 г. В центъра на реформата е моделът за прилагане на ОСП, който предоставя на държавите членки много по-важна роля по отношение на интервенциите в селското стопанство. В бъдеще Съюзът следва да определи ключовите параметри (цели на ОСП, основните видове интервенции по първи и втори стълб), а държавите членки трябва да изготвят многогодишни стратегически планове за постигане на специфичните цели, за които заедно са взели решение. България трябва да представи в ЕК своя стратегически план за ОСП 2021-2027 г. до края на 2020 г.

Бъдещата ОСП ще се съсредоточи върху девет цели, отразяващи нейната икономическа, екологична и социално-териториална многофункционалност, категорични са от комисията по земеделие в ЕП. ОСП ще запази двата си стълба и двата фонда за селското стопанство в подкрепа на националните програми. Във всеки случай преките плащания (отделени от производството и обвързани с производството) ще продължат да бъдат приоритетните елементи на бъдещата земеделска политика.

Освен новото управление на ОСП другите важни елементи на предложенията за реформа са следните:

- Що се отнася до първия стълб, преразпределението на преките помощи набира скорост. Комисията предлага намаляване на плащанията над 60 000 евро и въвеждане на задължителна горна граница за суми над 100 000 евро на бенефициент. Освен това секторните програми за интервенции се прехвърлят от общата организация на пазара (ООП) към новите национални стратегически планове.

- Новата „архитектура за екологизиране“ на ОСП ще има три направления: нова система за кръстосано съответствие (задължителна, но по-гъвкава откъм детайли), програми за климата и околната среда, които ще бъдат финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието /ЕФГЗ/ и ще заменят съществуващото плащане за екологизиране, и мерки в областта на селското стопанство, околната среда и климата, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

- Относно втория стълб: ЕЗФРСР вече не е структурен фонд от общата рамка на политиката на сближаване. Делът на съфинансиране е намален с десет процентни пункта. Правилата на програмата „Лидер“ попадат в обхвата на политиката на сближаване, въпреки че нейното финансиране се осигурява от бюджета за селското стопанство.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли новите мерки срещу коронавируса у нас?