Следвайте ни

Стимулират традиционни храни с географски означения

Имаме потенциал да регистрираме като специфични мляко, плодове и зеленчуци

viber icon

Производството на продукти със защитени географски означения и специфичен характер, ще бъде насърчавано от европейските и национални схеми за качество в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. Подпомагането ще даде възможност на местните производители да повишат имиджа на своите продукти и да им осигуряват достъп до нови пазари.

Помощта от страна на държавата ще е насочена към производителите и групите производители на продукти със Защитено наименование за произход (ЗНП), Защитено географско указание (ЗГУ) и Храни с традиционно-специфичен характер (ХТСХ) при изготвянето на продуктовата им спецификация. Тя включва сертифициране при биологично производство и преработка. Подкрепата цели популяризиране и разширяване на маркетинга на тези храни.

България има потенциал да регистрира повече храни със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер в европейски регистри, особено в секторите мляко, плодове и зеленчуци.

До момента такива признати наши храни са Филе Елена (ХТСХ), Луканка Панагюрска (ХТСХ), Роле Трапезица (ХТСХ), Кайсерован врат Тракия (ХТСХ), Пастърма Говежда (ХТСХ), Българско розово масло (ЗГУ), Странджански манов мед (ЗНП). Със защитено наименование за произход са също десетки български вина и спиртни напитки. 

Подпомагането по схемите за качество ще бъде насочено в две направления. Първото покрива допълнителните разходи, направени от фермерите и техните групи, влизащи в нови схеми за качество. Максималният годишен размер на финансовата помощ за присъединяване към схемите е до 3 хил. евро за едно земеделско стопанство, като максималният размер на финансовата помощ е до 100%. Помощта се предоставя под формата на годишно плащане за период до пет последователни години.

Второто направление ще бъде свързано с подпомагане на информационни и промоционални дейности, свързани със схемите за качество, на признати групи и организации на земеделски производители. Финансовата помощ по него ще бъде в размер до 70% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи, а максималният размер за едно проектно предложение - в размер до 50 хил. евро.

Хуманното отношение към животните ще продължи да е приоритет в новата Обща селскостопанска политика. Подпомагането ще осигури по-дълъг период на пасищно отглеждане и повече свободно пространство в помещенията за отглежданите животни, което ще подобри жизнеността им и ще спомогне за повишаване на  качеството на произведената продукция. Финансовата помощ ще бъде насочена за допълнителни разходи и пропуснати доходи, вследствие на доброволно поети едногодишни ангажименти за хуманно отношение при отглеждане на едри преживни животни и дребни преживни животни, които надхвърлят съществуващите към момента задължителни стандарти.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще се ваксинирате ли срещу COVID-19?