Следвайте ни

Стимули: Роботизираш фермата, получаваш до 100 000 евро

Новата мярка „Инвестиции в дигитализация на земеделски стопанства“ ще се прилага от 2023 г.

viber icon

Нова мярка ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в Общата селскостопанска политика (ОСП) 2023 - 2027 г. По нея ще се подпомагат дейности като прилагане на прецизно земеделие, роботизация на производствените процеси и дигитален маркетинг. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.

Проектът на мярката „Инвестиции в дигитализация на земеделски стопанства“ предвижда насърчаване използването на цифрови технологии в земеделския сектор, като например метеорологични станции, сензори, датчици и др., подпомагащи вземане на решения в стопанствата.

Допустими за подпомагане ще са земеделски стопани и групи и организации на производители

Помощта се предоставя под формата на възстановяване на направени от бенефициента допустими разходи, които са до 50% от общия им размер. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро, а максималният е до 100 000 евро. 

Очакванията са роботизацията и автоматизацията в земеделието да доведат до нарастване производителността на стопанствата в сектор „Растениевъдство“ и “Животновъдство“.

По време на срещата беше представена Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС). Тя обединява широк кръг от заинтересовани страни, с цел повишаване нивото на образованост и осведоменост на земеделските и горски стопани. Системата

ще допринесе за преодоляване на разликата между наука и практика

в земеделието, като се улесни трансферът на научни знания.

СЗИСС ще подкрепя създаването и поддържането на интерактивна онлайн информационна платформа с база данни за налични иновации, научни разработки и други знания в областта на земеделието, горското стопанства и хранително-вкусовата промишленост.

Платформата ще се ползва от земеделските съветници основно като помощно средство и източник на нови знания, от научните организации, за представяне и популяризиране на техни разработки и иновации, от фермерите, за търсене на знания и материали от техен интерес и информация за практики, иновативни решения и събития, които ги интересуват.

Сред основните участници в системата са МЗХГ, Национална служба съвети в земеделието, висши учебни заведения, професионални гимназии в областта на селското и горското стопанство, частни обучаващи и браншови организации, земеделски стопани, организации на производители и др. 

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай