Следвайте ни

Стартират 5 нови схеми в помощ на животновъдите

viber icon

В подкрепа на земеделските производители през 2020 г. се прилагат 5 нови схеми за държавни помощи, 4 от които са с инвестиционна насоченост. Продължават да се прилагат нотифицираните за периода 2015-2020 г. и одобрени от ЕК схеми за държавни помощи в сектор „Земеделие". Утвърденият общ ресурс за 2020 г. за държавните помощи, които се администрират от ДФЗ е 155 640 000 лв.

Нов момент в подпомагането е за изграждане на минимандри или преместваеми модулни обекти по мярката „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко". По нея могат да кандидатстват земеделски стопани и признати  групи или организации на производители, които произвеждат качествени храни от животински произход, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Утвърденият бюджет за 2020 г., е в размер на 1 452 500 лв. Размерът на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 60 000 лева.

Друга помощ за животновъди е насочена към „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко". Предвиденият бюджет за 2020 г. е в размер на 2 000 000 лв. Ще се покриват до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 25 000 лева. Бенефициери могат да бъдат собственици, наематели на животновъдни ферми, вкл. организации и групи производители.

Третият вид подпомагане на животновъдите е за „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове". От тях могат да се възползват собственици на едри и дребни преживни животни. Общият размер на помощта е 2 500 000 лв., като на един бенефициер се покриват до 50% от приемливите разходи, но не повече от 90 000 лева.

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще помогне ли извънредното положение у нас срещу коронавируса?